Ikäihmiset tarvitsevat hoivatakuun

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko vaatii ikäihmisille hoivatakuuta. Risikko piti keskiviikkona kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron eduskunnan välikysymyskeskustelussa vanhus- ja terveyspalvelujen kriisistä.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko haluaa hoitotakuun lisäksi ikäihmisille hoivatakuun. Risikon mielestä oikeutta tarvittaviin palveluihin, palvelusuunnitelman sitovuutta ja palvelujen oikea-aikaisuutta on vahvistettava vanhuspalveluilla. Eduskunta keskustelee vanhus- ja terveyspalveluiden kriisiä koskevasta välikysymyksestä keskiviikkona.

“Kokoomus vastasi sote-palveluista vuosina 2007-2011. Koska silloinkin oli vaikea tilanne vanhuspalveluissa, käynnistin peruspalveluministerinä vanhuspalveluiden kokonaisuudistuksen ja vanhuspalvelulain valmistelun. Valitettavasti lakia on sittemmin vesitetty. Laki ei anna vanhukselle vahvoja oikeuksia saada palveluja”, Risikko sanoi.

Risikko muistutti myös, että kokoomuslaisen opetusministerin johdolla lisättiin tuntuvasti opiskelupaikkoja sote-alan osaajien lisäämiseksi.

“Nykyhallitukselta puuttuu vanhuspalvelujen kokonaisuuden hallinta poliittisten irtopisteiden keruun hämärtäessä todellisuuden tajun. Tästä ja katteettomista lupauksista on saatu näyttöjä lupaamalla vanhuksille lisää eläkettä ja lisää hoitajia. Lisäksi nykyhallitus on massiivisella velan otolla vaikeuttamassa asioiden korjaamista tulevaisuudessa”, Risikko sanoi.

“Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan määrä ja sisältö on mitoitettava todellista tarvetta vastaavaksi. Hoitotakuun lisäksi on oltava hoivatakuu. Tästä syystä oikeutta tarvittaviin palveluihin, palvelusuunnitelman sitovuutta ja palvelujen oikea-aikaisuutta on vanhuspalvelulailla vahvistettava”, Risikko sanoo.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 28.9.2022 (Paula Risikko)

Muutokset mahdollisia puhuttaessa

Arvoisa puhemies,

Asenne ikääntyneitä kansalaisia kohtaan on muuttunut. Väheksyminen ja syrjään työntäminen on yhä tavanomaisempaa. Arvostuksen puute näkyy myös palvelujen heikkenemisenä ja ikäihmisten pompotteluna paikasta toiseen.

Tilanne vanhuspalveluissa on erittäin vakava, jopa kriisiytynyt. Vuodesta 2011 lähtien vanhuspalveluista ja terveyspalveluista vastaavan ministerin salkku on ollut vuoron perään sosialidemokraateilla ja keskustalla.

Kokoomus vastasi sote-palveluista vuosina 2007-2011, ja koska silloinkin oli vaikea tilanne vanhuspalveluissa, käynnistin peruspalveluministerinä vanhuspalveluiden kokonaisuudistuksen ja vanhuspalvelulain valmistelun. Valitettavasti lakia on sittemmin vesitetty. Laki ei anna vanhukselle vahvoja oikeuksia saada palveluja.

Kokoomuslaisen opetusministerin johdolla lisättiin tuntuvasti opiskelupaikkoja sote-alan osaajien lisäämiseksi.

Nykyhallitukselta puuttuu vanhuspalvelujen kokonaisuuden hallinta poliittisten irtopisteiden keruun sokaistessa todellisuuden tajun. Tästä ja katteettomista lupauksista on saatu näyttöjä lupaamalla vanhuksille lisää eläkettä ja lisää hoitajia.

Lisäksi olette massiivisella velan otolla vaikeuttamassa asioiden korjaamista tulevaisuudessa.

Kokoomus ei halua tällaisen arvottoman toiminnan jatkuvan, vaan haastaa kaikkia eduskuntaryhmiä sitoutumaan ikääntyneiden palvelujen korjaamiseen kokonaisuutena.

Vaikka maamme taloudellinen tilanne ei tulevina vuosina näytä hyvälle, voimme silti tehdä paljon, kun yhdessä sitoudumme sekä valtion talouden että vanhuspalvelujen oikeille raiteille saattamiseen.

Arvoisa puhemies,

Asumisjärjestelyillä voidaan lisätä ikäihmisten turvallisuutta, torjua yksinäisyyttä sekä rohkaista liikkumista ja toiminnallisuutta.

Kuntien kaavoituksessa on annettava sijaa uusille asumisen muodoille. Asuinalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota esteettömään liikkumiseen.

Omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään on monen toive, mutta käytännössä se ei aina ole mahdollista, eikä turvallista.

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan määrä ja sisältö on mitoitettava todellista tarvetta vastaavaksi.

Hoitotakuun lisäksi on oltava hoivatakuu. Tästä syystä oikeutta tarvittaviin palveluihin, palvelusuunnitelman sitovuutta ja palvelujen oikea-aikaisuutta on vanhuspalvelulailla vahvistettava.

Sote-keskusten kannattaa erikoistua geriatrisiin palveluihin. ”Yhden luukun” -periaatteella toimivat ikäkeskukset voivat olla kuntien, hyvinvointialueiden, yritysten, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyössä toteuttamia.

On tarpeen kehittää uusia keinoja ikäihmisten liikunnan edistämiseksi sekä kulttuuripalveluiden ja muiden harrastusten saavutettavuuden parantamiseksi.

Suomessa on kaikenikäisiä ihmisiä, joille syystä tai toisesta digitaalisten palveluiden käyttö ei sovellu. Siksi niille on oltava vaihtoehtoja ja tukipalveluja.

Vanhuspalveluissa tulee olla moniammatillinen, osaava ja riittävä henkilöstö. Henkilöstön määrän tulee perustua autettavien kuntoon. Mitä huonompikuntoisia asiakkaita, sitä enemmän henkilöstöä tarvitaan.

80 prosenttia hoivasta on omaisten vastuulla. Omaisten apu vanhusten hoidossa säästää jopa 2,8 miljardia euroa vuodessa yhteiskunnan varoja.

Omaishoitajien asema on turvattava asuinpaikasta riippumatta. Omaishoitajille on myös taattava vapaapäivät. He ovat usein itse ikääntyneitä, joiden jaksamista ei pidä pitää itsestäänselvyytenä.

Arvoisa puhemies,

Ikääntyneen taloudellinen pärjääminen luo edellytykset ihmisarvoiselle elämälle. Kokoomus haluaa turvata eläkkeiden kehityksen ja ostovoiman, sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden sekä eläkevarojen riittävyyden myös tuleville sukupolville.

Eläkeläisten ostovoiman kehittyminen elinkustannusten noustessa varmistetaan mm. ostokorin kustannuksiin perustuvan indeksin avulla. Eläkeläisköyhyyden vähentämisessä erityisesti takuueläke on avainasemassa.

Kokoomus kannattaa sekä palkansaajien että eläkkeensaajien verotuksen keventämistä. Sähkökustannusten nousun kompensointiin tarvitaan erityistoimia.

Arvoisa puhemies,

Tarvitaan asennemuutos ikääntyneitä ihmisiä kohtaan. Vanhuus ei ole sairaus. Vanhaksi eläminen on hyvinvointiyhteiskunnan haluttu tulos.

Ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi tarvitaan meitä kaikkia.

Suomi tarvitsee hallituksen, joka korjaa vanhus- ja terveyspalvelujen kriisin ja varmistaa hoitajien riittävän määrän. Kannatan edustaja Sarkomaan esittämää epäluottamuslausetta.

(Julkaistu: Kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedote 28.9.2022)

Scroll