Uusi hallitus aloittaa vaikeassa taloustilanteessa

Kirjoitukset

Hallitusohjelmaneuvottelut saatiin kuin saatiinkin päätinkiin, ja Suomeen uusi hallitus kesäkuun 20. päivä. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen muodostavat kokoomus, perussuomalaiset, ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit.

Hallitusohjelma on neljän puolueen yhteinen, kompromissien tuloksena syntynyt näkemys siitä, miten Suomen ja suomalaisten asioita hoidetaan. Tavoitteena on parantaa suomalaisten elintasoa, kääntää Suomen talous kasvuun, hillitä velanottoa ja turvata hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoitus myös tuleville sukupolville.

Velkaantumisen pysäyttäminen edellyttää julkisen talouden vahvistamista yhteensä yhdeksällä miljardilla eurolla kahden vaalikauden aikana (6+3 miljardia).

Tuore hallitus saa Suomen talouden vastuulleen poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa. Taloutemme kasvu on hidasta, kotitalouksien ostovoima heikentynyt ja julkinen talous on raskaasti alijäämäinen.

Olemme monesti kritisoineet Etelä-Euroopan maiden holtittomasta taloudenpidosta, mutta nyt meidän oma taloutemme vaatii monia korjausliikkeitä. Suomi on saatava pois kiihtyvästä velkakierteestä.

Kasvavaa ja kestävää taloutta tarvitsemme hyvinvointipalveluiden ylläpitämiseksi. Tästä syystä nyt tehtävät säästöt ovat välttämättömiä. Lisäksi tarvitsemme vahvoja keinoja talouskasvun vauhdittamiseksi.

Hallitusohjelmassa talouskasvun ytimet ovat työ, yrittäjyys ja osaaminen. Työ ja yrittäjyys ovat Suomen menestyksen lähde. Koulutukseen sekä tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan panostamalla pyritään niin ikään talouskasvuun. Myös maamme turvallisuuden vahvistaminen on hallitusohjelman vaativa tavoite.

Itse palaan puhemiehistöön, nyt ensimmäiseksi varapuhemieheksi. Olen myös kokoomuksen ministeriryhmän jäsen ja kuulun eduskuntaryhmän työvaliokuntaan. Pystyn vaikuttamaan näissä kaikissa tehtävissä Vaasan vaalipiirin hyväksi.

Etelä-Pohjanmaalla, kuten koko vaalipirissä, tarvitaan lisää työpaikkoja, opiskelupaikkoja, väylähankkeita ja perustiepitoon resursseja.

Korkeakoulupaikoissa on maassamme kolme katvealuetta, joissa ei ole riittävästi huomioitu aloituspaikkojen määrässä opiskeluikäisten nuorten määrää. Ne ovat Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Uusimaa. Tähän on saatava korjaus.

Pääradan uudistukset parantavat liikkumista ja saavutettavuutta, mutta ei pidä myöskään unohtaa teiden huonoa kuntoa. Ihmiset ja elinkeinoelämä tarvitsevat turvallisia teitä.

Hyvää kesää!

Paula Risikko

Julkaistu: Epari 28.6.2023

Scroll