Varapuhemies Risikko: Sote-palveluiden saatavuutta on nopeasti parannettava

Tiedotteet

Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko peräänkuuluttaa sote-palveluiden saatavuuden parantamista. Hoitoon ja palveluihin pääsyä on nopeutettava ja ihmisten palvelutarpeisiin on pystyttävä vastaamaan viiveettä. Varapuhemies Risikko puhui hyvinvointialueiden seminaarissa Tampereella 18.11.2023.

”Jonoissa ei kukaan parane. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että hän saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan sekä muun palvelun oikea-aikaisesti ja sujuvasti”, Risikko vaati.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitojonot ovat ennätyksellisen pitkät, ja pääsy myös ikäihmisten palveluihin ja muihin sosiaalipalveluihin on vaikeutunut. Yli kolme kuukautta avosairaanhoidon lääkärin vastaanottokäyntiä odottaneita oli kaikilla aluehallintovirastojen alueilla maaliskuussa 2023.

”Sote-uudistus tehtiin siksi, että hoitoja saataisiin nopeammin. Nyt ei siltä näytä. Keskeistä on vahvistaa palveluiden saatavuutta, kustannusvaikuttavuutta ja jatkuvuutta”, Risikko muistutti.

Orpon hallituksen hallitusohjelmassa on listattu lukuisia keinoja palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Osa niistä on jo nyt käytettävissä. Terveydenhuoltolain mahdollistama valinnanvapaus on voimassa. Lain mukaan ihmisellä on mahdollisuus valita hoitopaikkansa. Kiireettömän hoidon valinnanvapaus koskee terveysaseman valintaa ja erikoissairaanhoitoa. Hallitusohjelmassa terveysaseman vaihtoa helpotetaan: kiireettömän hoidon hoitopaikan vaihto mahdollistetaan kolmen kuukauden välein sekä valinnan tekeminen myös digitaalisesti.

Lisäksi hallitusohjelmassa on päätetty kehittää palvelusetelikäytäntöjä ja maksusitoumuksia ja niillä myös vahvistetaan asiakkaan hoitotakuun toteutumista. Kela-korvausta nostetaan hoitojonojen purkamiseksi ja Kela-korvausta uudistetaan. Lisäksi EU:n potilasdirektiivin mahdollistama potilaiden liikkuvuus tehdään sujuvammaksi.

”Jotta kansalaisten lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan turvata, tarvitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelujen ja yhteistyön parempaa hyödyntämistä. Hallitusohjelmassa on linjattu, että jos ihminen ei saa tarvitsemaansa julkista palvelua hoitotakuuajan sisällä, on hänellä oikeus saada palveluseteli tai maksusitoumus toisen palvelutuottajan tarjoamaan palveluun. Tätä lainsäädäntöä tulee nyt valmistella ripeästi”, Risikko vaati.

Hallitusohjelmassa palveluiden saatavuutta parannetaan myös edistämällä etäpalveluita ja digitaalisia palveluita. Työterveyshuolto ja korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto (YTHS) otetaan palveluketjun osaksi. Perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa voidaan ostaa yksityisen tuottamana.

Hallitusohjelmassa on myös päätetty kehittää eri alojen erikoislääkärien perusterveydenhuoltoa tukevia konsultaatiopalveluja ja -malleja sekä vastaanottotoimintaa sote-keskuksissa. Hoidon jatkuvuuden vahvistamisessa tulee hyödyntää myös omalääkäri-, omahoitaja- ja omatiimimallia.

”Kaikki sote-palveluiden saatavuuden parantamiskeinot on otettava käyttöön, ei tästä muuten mitään tule”, Risikko muistutti.

Scroll