Varapuhemies Risikko: Asunnoton ihminen tarvitsee asunnon, mutta myös palveluja

Tiedotteet

Eduskunnan varapuhemies Risikko muistuttaa, että asunnottomuuden ratkaisuun ei riitä pelkkä asunto, vaan tarvitaan myös palveluja. Varapuhemies Risikko puhui Seinäjoella Asunnottomien Yö -tapahtumassa tiistaina 17. lokakuuta 2023.

”Asunnottomuuden syyt ovat hyvin moninaisia, jopa yllättäviä ja äkillisiä. Asunto on ihmiselle monella tapaa elämän ankkuri. Pelkkä asunto ei kuitenkaan riitä, tarvitaan myös räätälöityjä palveluja ja moniammatillista yhteistyötä, jotta asunnottomuus ja pitkäaikaisasunnottomuus voidaan ratkaista”, Risikko totesi.

Yksilötasolla asunnottomuuden riskejä lisäävät mm. vähävaraisuus, elämänhallinnan vaikeudet, päihde- ja mielenterveysongelmat, sosiaalisten resurssien vähäisyys sekä muutokset elämäntilanteessa kuten sairaus, ero, muutto toiselle paikkakunnalle ja työttömyys.

Etelä-Pohjanmaalla on pitkään toiminut yhteistyöverkosto, jossa mukana ovat olleet mm. kunnat, seurakunnat, järjestöt ja yhdistykset, oppilaitokset. Vuoden alusta mukaan on tullut myös Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue.

”Yhteistyöverkosto auttaa asunnon saamisessa ja asumisen mahdollistamisessa. Tässä auttaa nk. välivuokrausasumismalli, jonka Seinäjoen kaupunki ja Sevas Kodit Oy yhdessä kehittivät. Seinäjoen kaupunki välivuokrasi asuntoja, ja vuokrasi niitä eteenpäin heille, joille asunnon hankkiminen tavallisilta vuokra-asuntomarkkinoilta ei onnistunut. Vuoden alusta välivuokraistoiminta on siirtynyt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Asumisneuvojat ovat kaikissa asunnottomuustilanteissa avainhenkilöitä”, kertoi Risikko.

Marraskuussa 2022 Suomessa oli 3 686 yksinelävää asunnotonta ja 1 133 pitkäaikaisasunnotonta.

”Maamme hallitus on hallitusohjelmassaan osoittanut pysyvää rahoitusta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseen. Yksi tärkeistä toimenpiteistä on pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen vuoteen 2027 mennessä”, Risikko totesi.

Tänään vietetään asunnottomien yötä, jota vietetään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17. lokakuuta. Tapahtuman tarkoitus on tehdä näkyväksi sitä, että köyhyys, syrjäytyminen ja asunnottomuus voivat koskettaa meitä jokaista jossakin vaiheessa elämää. Asunnottomien yöllä halutaan muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja että päättäjien on toimittava asunnottomuuden poistamiseksi. Tämän vuoden asunnottomien yön teema on ”Kenelle kaupunki kuuluu?”. Asunnottomien yön tapahtumien järjestämisessä on mukana sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita eri puolilla Suomea.

Scroll