Varapuhemies Risikko: Mielenterveyspalvelut tarvitaan tukemaan koko perhettä

Tiedotteet

Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko muistuttaa mielenterveyspalveluiden tärkeydestä lapsiperheille. Varapuhemies Risikko puhui Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n 20-vuotisjuhlassa maanantaina 25.9.2023.

”Mielenterveyspalvelujen saatavuus on tällä hetkellä erittäin huono. Mielenterveyspalveluissa ei myöskään ole selkeää vastuutahoa eikä riittäviä resursseja perusterveydenhuollossa, jolloin myös lievemmin oireilevat ohjataan erikoissairaanhoitoon, joka on kuormittunut kohtuuttomasti. Pitkät odotusajat ovat kestämättömiä erityisesti mielenterveysongelmissa. Paha olo ei jonossa parane”, Risikko toteaa.

Ensi- ja turvakotien liitto arvioi, että noin 20–25 prosenttia lapsista elää perheessä, jossa ainakin toisella vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Vauvaperheessä sillä voi olla seurauksia vauvan turvallisuudelle ja kehitykselle.

”Mielenterveysongelmat aikaan saavat paljon kärsimystä ja aiheuttavat myös paljon kustannuksia. Kustannukset aiheutuvat suurimmaksi osaksi työ- ja toimintakyvyn heikkenemisestä. Mielenterveysongelmat ovat suurin syyryhmä työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla”, Risikko muistuttaa.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että perustason mielenterveyspalveluja kehitetään esimerkiksi Terapiat etulinjaan -toimintamallin kokemuksia hyödyntäen ja ottamalla käyttöön porrasteinen hoitomalli.

”Nyt on korkea aika parantaa kaikenikäisten mielenterveyspalveluita”, Risikko vaatii.

Ensi- ja turvakotiyhdistykselle hänellä on myönteisiä uutisia, sillä hallitus tukee turvakotien toimintaa lisärahoituksella.

”Turvakotitoiminnan rahoituksen parantamisesta on onneksi jo tehty päätöksiä ja hallitusohjelmaan on kirjattu, että turvakotien palveluiden saavutettavuutta pyritään vahvistamaan”, toteaa varapuhemies Risikko.

Lisätietoja:

Eduskunnan varapuhemies

Paula Risikko

050 511 3107

Scroll