Yksinäisyyden vähentämiseen tarvitaan meitä kaikkia

Kirjoitukset

Viime viikolla vietettiin jokavuotista ystävänpäivää. Päivän avulla juhlistetaan ystävyyttä.

Hyvä niin, sillä yksinäisyys on erittäin suuri ja kasvava ongelma Suomessa. Yksinäisyys koskee kaiken ikäisiä, mutta tutkimusten mukaan erityisesti ikäihmisiä ja nuoria.

Suomen Punaisen Ristin juuri ystävänpäivänä julkaiseman yksinäisyysbarometrin mukaan Suomessa 56 prosenttia ihmisistä kokee yksinäisyyttä ainakin joskus. Tilanne on erityisen hälyttävä nuorilla ja nuorilla aikuisilla, sillä 47 prosenttia 15-24 -vuotiaista kertoi kokevansa yksinäisyyttä joitakin kertoja kuukaudessa tai useammin.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja MTV uutisten viime syksynä julkaiseman tutkimuksen mukaan suurin osa nuorista kokee yksinäisyyttä vähintään viikoittain. Korona-aika pahensi tilannetta.

Vaasan yliopisto puolestaan on tutkinut työyksinäisyyttä, josta tulosten mukaan olivat kärsineet erityisesti etä- ja hybridityötä tehneet. 

Tilastokeskuksen tilastot osoittivat jo vuonna 2022 kasvua yksinäisyyden kokemisessa. Tuolloin yksinäisyyttä koki 26.7% 16 vuotta täyttäneistä, joka oli 8.5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2018.

Yksinäisyys aikaansaa ihmiselle fyysisiä ja psyykkisiä oireita sekä käyttäytymisen muutoksia. Yksinäisyys aiheuttaa myös ennenaikaisia kuolemia.

Inhimillisen kärsimyksen lisäksi yksinäisyys tuottaa yhteiskunnalle kustannuksia. Brittiläisen tutkimuksen mukaan yksinäisyys maksaa yli 10 000 euroa vuodessa jokaista yksinäistä henkilöä kohden. 

Kuka tahansa voi joutua yksinäisyyden kierteeseen ja kuka tahansa voi myös auttaa toisen siitä pois huomioimalla toiset ihmiset paremmin.

Vanhempien ja muiden aikuisten tehtävä on niin kotona, päiväkodeissa kuin kouluissakin vahvistaa lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja ja toisten huomioimista.

Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä ja vähentää myös lisäämällä matalan kynnyksen sosiaalisten kontaktien mahdollisuuksia kuten harrastustoimintaa, kerhoja ja yhteisiä ”olohuoneita”. Esimerkki edellä mainituista ovat ikääntyneiden kahvikekkerit, joista kerrottiin Ilkka-Pohjalaisessa lauantaina (17.2).

Lähes jokainen on itse kokenut yksinäisyyttä tai tuntee yksinäisen lähimmäisen. Jokainen meistä voi tehdä yksinäisyyden vähentämiseksi ainakin jotain.

Tutkijoiden mukaan toisen ihmisen kohtaaminen ja auttaminen vaatii rohkeutta. Ollaan siis rohkeita.

Paula Risikko  

Julkaistu: Epari 21.2.2024

Scroll