Reumapotilaiden hyvä hoito varmistetaan

Kirjoitukset

Reumasäätiön sairaalan tulevaisuus on puhuttanut julkisuudessa tämän viikon. Reumasairaalan toiminnan mahdollinen päättyminen huolettaa niin reumapotilaita kuin heidän läheisiään.

Ymmärrän hyvin huolen, sillä sairaan ihmisen ja hänen perheensä kannalta on aina surullista, jos hyvin toimiva hoitosuhde osaavan ja motivoituneen hoitotiimin kanssa päättyy.

Reumapotilaiden hoito pystytään kuitenkin järjestämään Suomessa siinäkin tapauksessa, jos Reumasäätiön sairaalan toiminta lakkaa. Selvitytin julkisen terveydenhuollon mahdollisuudet reumapotilaiden hoidon lisäämisen.

Yliopistosairaaloiden mukaan niillä on hyvät edellytykset hoitaa niin lapsi- kuin aikuisreumapotilaatkin. Sairaanhoitopiireiltä saatiin hyvin samansuuntaiset arviot reumapotilaiden hoitomahdollisuuksista kuin yliopistosairaaloilta. Työ reumapotilaiden hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi on jo aloitettu. Luotankin vakaasti siihen, että reumapotilaat saavat jatkossakin hyvää hoitoa.

Reumasäätiön sairaalan talousvaikeudet johtuvat pohjimmiltaan reumasairauksien hoidon edistymisestä. Tämä on mahdollistanut reuman tuloksellisen hoidon keskussairaaloissa ja yliopistollisissa sairaaloissa. Lääkehoidon kehittyminen on vähentänyt suuresti pitkäaikaisen sairaalahoidon ja etenkin reumakirurgian tarvetta. Näiden seurauksena kuntien ja sairaanhoitopiirien tilaukset Reumasäätiön sairaalalle ovat romahtaneet.

Tilausten vähentymistä ei ole onnistuttu paikkaamaan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntouttavan hoidon palveluilla. Niistä kisaavat Reumasäätiön sairaalaan ohella monet muutkin hoitolaitokset, jotka näyttävät menestyvän hyvin esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen tarjouskilpailuissa.

Reumasäätiön sairaala on pystynyt palvelemaan hyvin vaikeaa lastenreumaa sairastavia. Sen hoito vaatii keskittämistä ja valtakunnallista ohjausta. Olen käynnistänyt valmistelun asetuksenmuutokseksi, jolla uudistetaan erikoissairaanhoidon keskittämistä. Asetus annettaneen tämän vuoden toukokuussa.

Sain tiedon Reumasäätiön sairaalan konkurssiuhasta tämän vuoden tammikuun lopulla. Pyysin heti sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin toimimaan yhdyshenkilönä sairaalan suuntaan ja selvittämään tilannetta. Olen ollut yhteydessä myös Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Jorma Huuhtaseen ja neuvotellut hänenkin  kanssaan ahdingon ratkaisukeinoista.

Reumasäätiön sairaalan kohtalo ratkennee lähiaikoina. Selvitystyö ratkaisun löytämiseksi jatkuu kiivaana.

Paula Risikko
peruspalveluministeri

Julkaistu: Pohjalainen-lehti 28.3.2010

Scroll