Kunniatehtävä

Kirjoitukset

Siniristiliput nousevat salkoihin kansallisena veteraanipäivänä. Liehuvat liput muistuttavat meitä suomalaisista sankareista, niistä miehistä ja naisista, joiden ansiosta saamme elää vapaassa Isänmaassa.

Veteraaniväestö elää nyt keskellä vanhuudenhuollon vaativinta vaihetta. Meidän nuorempien ikäluokkien kunniatehtävä on huolehtia siitä, että veteraaneille taataan heidän tarvitsemansa tuki ja hoiva. Hallitusohjelmassa painotuksina ovat sotainvalidien ja veteraanien kuntoutus, itsenäisen selviytymisen tukeminen sekä vanhustenhuolto.

Sotainvalidien ja sotaveteraanien erityiseen sosiaaliturvaan ja kuntoutukseen on varattu tänä vuonna valtion budjetissa 400 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 syksyllä käynnistyy uusi veteraanilisä. Sillä tuetaan pienituloisten ja erityistä hoitoa vaativien veteraanien kotona selviytymistä.

Myös kuntoutus on painopisteenä. Tärkeintä on kehittää kuntoutusta niin, että se voidaan sovittaa veteraanin yksilöllisiin tarpeisiin ja toimintakyvyn tukemiseen. Veteraaniväestön ikääntyessä on entistä tärkeämpää, että kuntoutuspalvelut tuodaan mahdollisimman lähelle veteraaneja, aina kotiin asti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä Valtiokonttorin ja Sotainvalidien veljesliiton kanssa saanut juuri hiljattain valmiiksi yhteisen kuntoutuksen kehittämishankkeen. Yhdessä on luotu tuetun kotona kuntoutumisen malli, jota voidaan käyttää kaikessa ikäihmisten kuntoutuksessa. Raportti tuloksista on lähetty jokaiseen kuntaan.

Hyviä käytäntöjä toki löytyy monesta kunnasta omastakin takaa, mutta ne pitää saada levitettyä kaikkiin kuntiin. Uusia malleja kannattaa ottaa ennakkoluulottomasti käyttöön.

Viime keväänä pohdimme yhdessä veteraanijärjestöjen ja muiden veteraaniasioissa toimivien kanssa veteraanipolitiikan lähivuosia. Seminaarissa esiintuotujen toivomusten perusteella valmistelemme parhaillaan erityistä veteraanipoliittista suunnitelmaa siitä, millaiset toimet tukisivat parhaiten sotainvalidien ja veteraanien toimintakykyä. Valtiokonttori on tässä työssä aktiivisesti mukana.

Veteraanihuollon osalta vastuun viestikapula on jo kauan sitten siirtynyt nuoremmille polville. Myös veteraanijärjestöt ovat tehneet poikkeuksellisen arvokasta työtä.

Työ jatkuu. Meidän kaikkien työtä veteraanisukupolven edustajien hyväksi tarvitaan edelleen.

Paula Risikko

Julkaistu: Ilkka-lehti 28.4.2010

Scroll