Ikäraja solariumiin?

Kirjoitukset

Viime viikkoina tuskin kenelläkään on tullut solarium mieleen rusketusta saadakseen. Aurinkoisen kesän jälkeen tilanne voi kuitenkin olla toinen.

Säteilyturvakeskus (STUK) on ehdottanut sosiaali- ja terveysministeriölle, että alle 18-vuotiaan altistaminen solariumin ultravioletti (UV) -säteilylle kielletään. Lisäksi STUK on esittänyt säädettäväksi, että solariumin käyttöpaikalla on oltava asianmukaisesti perehdytetty henkilö, joka opastaa asiakkaan solariumin käyttöön ja antaa käyttäjälle asiallisen informaation solariumin UV-säteilyn vaikutuksista.

Tämä kaikki siksi, että pahanlaatuisimman ihosyövän, melanooman, määrät ovat lisääntyneet Suomessa.
Vuonna 2008 melanoomia havaittiin hieman alle tuhat ja kasvun ennustetaan jatkuvan niin, että vuonna 2020 arvioidaan todettavan yli 1500 uutta melanoomaa. Ennakoitu kehitys on seurausta sekä väestön vanhenemisesta että elintavoista.

Tärkein melanooman aiheuttaja on ihon toistuva altistuminen liialliselle UV-säteilylle. Tutkimukset viittaavat siihen, että erityisesti nuorena saadut UV-annokset lisäävät melanoomariskiä. Ihon liiallinen altistaminen UV-säteilylle lapsena ja nuorena lisää todennäköisyyttä sairastua melanoomaan myöhemmällä iällä.

Myös solariumien käytön on todettu tutkimuksissa lisäävän melanoomariskiä. Vuonna 2009 kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC nosti solariumien haitallisuusarviota. Solariumit nostettiin auringonsäteilyn rinnalle korkeimpaan syöpävaarallisuusluokkaan 1. Eli luokituksen mukaan se aiheuttaa syöpää.

Käsitystä solariumien syöpävaarallisuudesta vahvisti myös juuri julkaistu amerikkalaistutkimus, jossa ensimmäistä kertaa pystyttiin erottamaan auringosta ja solariumista saatu UV-altistus. Tutkimuksen mukaan solariumin käyttö lisäsi selvästi käyttäjien melanoomariskiä.

Viime vuosina on julkaistu useita kansainvälisten asiantuntijafoorumien puheenvuoroja, kannanottoja ja suosituksia, joissa varoitetaan nuorella iällä saadun UV-altistuksen terveyshaitoista. Kannanotoissa suositetaan kansallisia toimia alle 18-vuotiaiden solariumin käytön kieltämiseksi tai rajoittamiseksi.

Näitä suosituksia ovat antaneet EU:n asiantuntijakomitea SCCP:n ja maailman terveysjärjestön WHO:n lisäksi useat kansainväliset asiantuntijajärjestöt, kuten esimerkiksi EUROSKIN (European Society for Skin Cancer Prevention) ja COMARE (the British Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment) sekä myös pohjoismaiset säteilysuojeluviranomaiset.

Euroopassa solariumin käyttö on jo kielletty alle 18-vuotiailta Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Portugalissa, Hollannissa, Belgiassa ja Skotlannissa. Useat muutkin maat valmistelevat parhaillaan kieltoa. Pohjoismaista ensimmäisenä solariumit kieltää alle 18-vuotiailta Islanti, jossa kielto tulee voimaan vuoden 2011 alussa.

Nuoret naiset muodostavat solariumien suurimman käyttäjäkunnan. Itsepalvelusolariumien määrän kasvaminen Suomessa helpottaa solariumin käytön aloittamista. Itsepalvelupaikoissa käyttäjän ikää ei valvo kukaan.

Nykyisessä lainsäädännössä alle 18-vuotiaiden solariuminkäyttökielto on suositusluonteinen.
Nyt kun uudet tutkimustiedot vahvistavat käsitystä solariumien käytön haitallisuudesta nuorella iällä, on Säteilyturvakeskuksen mukaan suositusta syytä vahvistaa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä STUK:n esitys otetaan vakavasti ja syksyn aikana arvioidaan lainsäädännöllisten toimenpiteiden tarve ja erityisesti niiden mahdollisuudet estää vakavien syöpäsairauksien eli melanoomien lisääntyminen.

Itse pohdin, onko kieltäminen sittenkään oikea keino vai riittävätkö rajoitukset? Tarvitaanko aina ”kieltolaki”, jotta osataan käyttäytyä terveellisesti?

Paula Risikko

Julkaistu: Pohjalainen-lehti 18.7.2010

Scroll