Tukea vähävaraisille ja palveluihin

Kirjoitukset

Tällä viikolla aloitetaan ensi vuoden talousarvioesityksen käsittely eduskunnassa. Esityksessä on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle merkittäviä satsauksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan osuus valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2011 on 11,6 miljardia euroa, joka on 23 miljoonaa euroa kuluvan vuoden varsinaista talousarviota suurempi. Suurimmat lisäykset aiheutuvat Sosiaaliturvakomitean esitysten toteuttamisesta ja sosiaaliturvaetuuksien tarkistuksista.

Merkittäviä uudistuksia ovat esimerkiksi takuueläkkeen käyttöönotto ja perusetuuksien sitominen indeksiin.

Takuueläkettä maksetaan henkilölle, jonka eläke on pienempi kuin takuueläke. Täysimääräinen takuueläke on 685 euroa kuukaudessa vuoden 2010 indeksitasosssa. Takuueläkkeen kustannukset ovat 93,6 miljoonaa euroa.

Indeksiin sidotaan 1.3.2011 alkaen vähimmäismääräiset kuntoutusrahat sekä sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, erityishoitorahat, lapsilisät sekä kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuki. Kustannukset näistä ovat ensi vuonna noin 11,1 miljoonaa euroa. Pelkästään lapsilisän indeksiin sitomisen osuus tästä on noin 9,5 miljoonaa euroa.

Myös palveluihin esitetään lisää rahaa.

Rintamaveteraanien kotona asumista edistetään lisäämällä kuntouttavia kotiin vietäviä palveluja. Uuden toimintamallin käyttöönottoa varten korotetaan rintamaveteraanien kuntoutukseen tarkoitettua määrärahaa 2,3 miljoonalla eurolla.

Tarkoituksena on juurruttaa kuntien veteraanipalveluihin uusi toimintamalli kotiin vietäville palveluille. Uusi palvelumalli perustuu useiden ammattilaisten tekemään palvelujen tarpeiden arviointiin, jonka perusteella räätälöidään veteraaneille yksilöllinen tuki- ja palvelukokonaisuus.

Lisäksi Ruotsissa asuville sotainvalideille korvataan kotiin annettavien kunnallisten avopalvelujen kustannuksia ensi vuoden alusta lähtien. Kaiken kaikkiaan veteraanien tukemiseen esitetään kohdennettavaksi yhteensä noin 351 miljoonaa euroa vuonna 2011. Veteraania kohti se tarkoittaa noin 7600 euroa.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen esitetään hallitusohjelman mukainen 21,25 miljoonan euron korotus sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Korotus kohdennetaan vammaispalvelulain uudistuksen toteuttamiseen, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, päihdeäitien hoidon järjestämiseen, lapsiperheiden kotipalvelujen vahvistamiseen, uuden terveydenhuoltolain toimeenpanoon sekä Hämeenlinnan naisvankilan perheosaston toimintaan..

Kaiken kaikkiaan valtionosuusmomentin loppusumma on valtiovarainministeriön pääluokassa noin 8,04 miljardia euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on tästä laskennallisesti noin 5,9 miljardia euroa, jossa on lisäystä 2010 talousarvioon nähden 188 miljoonaa euroa.

Myös maatalousyrittäjien lomitustoimintaa kehitetään edelleen ottamalla käyttöön lomittajien tilakohtainen perehdyttäminen sekä palvelusuunnitelman tekeminen. Lisäksi hevosyrittäjien vuosiloman saantiehtoja helpotetaan.

Paljon muutakin talousarvioesitys toki sisältää. Olen tyytyväinen, että tiukasta taloustilanteesta huolimatta hallitus jatkaa sosiaalista linjaansa.

Paula Risikko

(Julkaistu: Ilkka 14.9.2010)

Scroll