Ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollosta kokeilu

Kirjoitukset

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollon kokeiluja. Työn taustalla on STM:n työryhmän loppuvuonna 2009 tekemä esitys ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä samoin kuin yliopisto-opiskelijoilla.

Nyt ammattikorkeakouluopiskelijoiden palvelujen järjestämisestä vastaa oppilaitosten sijaintikunta ja yliopisto-opiskelijoiden palveluista YTHS eli Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö.

Olemme sosiaali- ja terveysministeriössä vieneet aktiivisesti eteenpäin työryhmän esitystä.  Päädyimme yhteiskunnan taloudellisen tilanteen huomioon ottaen kokeilun käynnistämiseen. Kokeilun valmistelua, toimeenpanoa, ohjausta ja arviointia varten perustetaan suunnittelu- ja ohjausryhmä vielä tämän vuoden puolella.

Ammattikorkeakoulujen YTHS-mallin kokeilussa rahoitusrakenne olisi samankaltainen kuin nykyisessä YTHS:n toiminnassa. YTHS-mallin kokeilu edellyttää rahoitusta valtiolta, opiskelijoilta, Kelalta ja kunnilta. Kelan osuus tulisi sairaanhoitovakuutusrahastosta, jota kartuttavat kaikki, jotka maksavat ansiotuloista veroa.

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö (YTHS) on ilmoittanut ministeriölle kesäkuussa 2010 olevansa halukas kokeilemaan YTHS-mallia parilla paikkakunnalla.

Olemme pyytäneet perustuslakiasiantuntijalta lausunnon mahdollisuudesta toteuttaa kokeilu. Lausunnon mukaan kokeilu on mahdollista sekä yhdenvertaisuusperiaatteen että opiskelijoiden vapaaehtoiseen suostumukseen perustuvan terveydenhuoltomaksun osalta eikä kokeilu edellytä erityislakia.

Ministeriö on myös neuvotellut YTHS-mallin kokeilusta rahoittajatahojen (työmarkkinajärjestöt, Kela, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen ylioppilaskuntien liitto) kanssa.

Kokeilua varten perustettavan työryhmän tehtävänä on suunnitella, käynnistää sekä ohjata ja arvioida kokeilu. Ensitöikseen työryhmä lähettää kutsun kokeiluun. Kutsu lähetetään niille ammattikorkeakouluille, jotka ovat olleet kiinnostuneita osallistumaan kokeiluun.

Kokeilukoulut valitaan ensi kevään aikana. Sitä ennen käydään neuvottelut kaikkien halukkaiden koulujen edustajien kanssa ja tutustutaan heidän suunnitelmiinsa toteuttaa kokeilu. Tarkemmat suunnitelmat tarvitaan myös rahoitustarpeiden selvittämiseksi.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa opiskelijaterveydenhuollon suhteen verrattuna yliopisto-opiskelijoihin. Heidän opiskeluterveydenhuollon palvelunsa ovat pitkälti riippuvaisia siitä, kuinka hyvin koulun sijaintipaikkakunnalla perusterveydenhuolto toimii ja siitä, kuinka paljon eri ammattikorkeakoulut itse satsaavat opiskelijoiden hyvinvointipalveluihin.

Paula Risikko
peruspalveluministeri

Julkaistu: Pohjalainen 5.11.2010

Scroll