Ennakoi kaatumisvaara

Kirjoitukset

Liukastuminen ja kompastuminen ovat yleisimpiä kaatumistapaturmien syitä. Sen lisäksi, että kaatumiset aiheuttavat paljon inhimillistä kärsimystä, ne myös maksavat paljon.

Vuoden 2008 tilaston mukaan terveydenhuollossa hoidettiin 6684 jää- tai lumikelillä liukastunutta tapaturmapotilasta. Kustannuksia tästä syntyi 23 miljoonaa euroa.

Kaatumisista johtuvat tapaturmat ovat yleisin iäkkäiden tapaturmatyyppi. Vuosittain n. 1000 yli 65-vuotiasta kuolee kaatumisista ja putoamisista aiheutuneisiin tapaturmiin.

Kaatumisia sattuu kaikenikäisille, mutta erityisesti iäkkäälle väestölle kaatumiset aiheuttavat eniten seurauksia, osin hyvinkin vakavia. Lonkkamurtuma voi johtaa kotona asuvan ikäihmisen sairaalakierteeseen loppuiäksi.

Kaikki liukastumiset, kompuroinnit ja kaatumiset eivät tule tilastoihin, koska usein nuolemme haavat ja parantelemme mustelmat kaikessa hiljaisuudessa. Etenkin iäkkäät henkilöt jättävät usein kertomatta läheiselle tai lääkärille kaatumisesta. Taustalla on pelko leimautumisesta huonokuntoiseksi vanhukseksi, jonka ei ole enää turvallista asua kotona.

Kaatumisia voidaan ennaltaehkäistä. Kaatumiset pitäisi ottaa aina puheeksi, kun iäkäs henkilö tulee lääkärin tai terveydenhuollon vastaanotolle. Myös omaisten tulisi ottaa asia avoimesti puheeksi hyvissä ajoin. Tällöin voidaan kodin ja sen lähiympäristön vaarapaikat kartoittaa ja poistaa hyvissä ajoin, ennen kuin mitään ehtii tapahtua.

Ulkoisten vaaratekijöiden rinnalla on aina tärkeää huolehtia hyvästä liikkumiskyvystä ja terveydentilaan vaikuttavista tekijöistä kuten sairauksien asianmukaisesta hoidosta, oikeasta lääkityksestä ja hyvästä ravitsemuksesta.

Liukkaus altistaa kaatumiselle etenkin, jos henkilön omat voimat tai tasapainokyky on heikentynyt. Kaatumista liukkaalla kelillä ei ehkäistä pelkästään liukuesteillä vaan erittäin keskeistä on, että liikkumis- ja toimintakyvyn eri osa-alueet, kuten tasapaino, aistitoiminnot, lihasvoima ja esimerkiksi reaktionopeus toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Hyvän terveyden ja kunnon ylläpitäminen ovat siis keskeisiä myös selvitäksemme liukastumisista ja niiden mahdollisista seurauksista.

Tasapainoa voi tehokkaasti harjoitella ja harjoittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin, viimeistään keski-iän kynnyksellä. Patikointi maastossa, hiihto, luistelu ja tanssi muiden muassa ovat hyviä liikuntamuotoja tasapainokyvyn kehittämiseksi ja soveltuu koko perheelle vaikka yhteiseksi harrastukseksi.

Jalkineet ja katujen kunnossapito ovat talvikeleillä tärkeitä asioita liukastumisten ehkäisemiseksi. Liukuesteet ovat hyvä apu, mutta huomiota kannattaa kiinnittää myös itse jalkineeseen. Suutarien ammattitaito nousee tällöin arvoon arvaamattomaan. Heiltä voi hankkia yleensä myös liukuesteitä ja vaikka nastat kenkien pohjaan.

Jalankulkusäästä voi monessa kaupungissa jo tilata tekstiviestivaroituksen omaan puhelimeen. Varoituspalvelu on toiminut jo muutamia vuosia, mutta vielä aika pieni osa kansalaisista on ottanut sen käyttöönsä. Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta löytyy myös ajantasainen jalankulkusäätiedote.

Paula Risikko

Julkaistu: Ilkka 1.2.2011

Scroll