Oma koti kullan kallis

Kirjoitukset

Monet ikäihmiset joutuvat muuttamaan kotiaan monta kertaa elämänsä viimeisinä vuosina. Tuore tamperelaistutkimus kertoo, että osa iäkkäistä ihmisistä kokee parin viimeisen elinvuotensa aikana useita, jotkut jopa kymmeniä siirtoja hoitopaikasta toiseen. Tähän on monia syitä.

Yksi syy on se, että palveluja kilpailutettaessa syntyy tilanteita, jolloin iäkkäät ihmiset joutuvat muuttamaan hoitoyksiköstä toiseen, kun se yksikkö, jossa iäkäs ihminen on ollut, ei ole voittanut järjestettyä kilpailutusta.

Toinen syy on se, että nykyiset kolmiportaisen ympärivuorokautisen hoidon palvelut (tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, terveyskeskussairaaloiden osastot) on kymmeniä vuosia sitten suunniteltu tyystin toisenlaiseen tilanteeseen.  Edelleen useissa kunnissa on tapana, että henkilö joutuu muuttamaan kunnon heikentyessä, jopa useita kertoja.

Mikä siis neuvoksi?

Koti on joko yksityiskoti tai vaikkapa koti palvelutalossa. Asunnon mieltäminen kodiksi edellyttää, että ihmisellä on turvallinen olo.

Kuluvalla viikolla julkaistiin Ikähoiva -raportti, jossa ministeriömme työryhmä ehdottaa siirtymistä yksiportaiseen ympärivuorokautisen hoidon järjestelmään. Eli ellei selviä kotona, tulisi olla mahdollisuus siirtyä paikkaan, josta ei  tarvitse enää muuttaa, vaikka kunto heikkenisi. Ihmisen ei tarvitsisi muuttaa, vaan palveluja lisättäisiin.

Entä miten voidaan estää kilpailutuksen tuottama epätarkoituksenmukainen muuttaminen?

Silloin kun kunta hankkii palveluja oman organisaation ulkopuolelta, hankinta on  lähtökohtaisesti kilpailutettava hankintalain mukaisesti.

Laki sanoo, että on hankittava kokonaistaloudellisesti edullisin. Eli hinta-laatu –suhteen tulee olla hyvä. Tällöin on hyvä, jos kunnan päättäjät ovat etukäteen päättäneet mikä on hinnan ja mikä laadun osuus hankinnoissa. Ja laatuun kannattaa satsata, sillä köyhän ei kannata huonoa ostaa.

Onnistunut hankinta edellyttää paitsi lainsäädännön tuntemista, myös ostajan ja myyjän muuta monipuolista ammattitaitoa ja osaamista. Hankinnan huolellinen suunnittelu on lopputuloksen kannalta kaiken A&O.

Tärkeää on, että kilpailutustilanteissa palvelujen käyttäjiä ja heidän läheisiään kuullaan – eikä palveluiden käyttäjiä tarpeettomasti siirretä paikasta toiseen.

Kilpailumenettelyllä on toki myös etunsa. Kilpailutusta hyödyntämällä voitaisiin myös parantaa laatua, edistää tuottavuutta sekä kehittää uusia palvelukonsepteja.

Oma koti on ihmiselle tärkeä – kaikissa elämänvaiheissa. Meillä jokaisella on oikeus kotiin, silloinkin, kun hoitoa ja huolenpitoa tarvitaan ympäri vuorokauden. Eikä kukaan halua muuttaa elämänsä loppuvaiheessa montaa kertaa.

Paula Risikko
peruspalveluministeri

Julkaistu: Pohjalainen 28.2.2011

Scroll