Vetovoimainen työpaikka

Kirjoitukset

On arvioitu, että sosiaali- ja terveysalalla vapautuu vuosien 2008-2025 aikana yhteensä 235 000 työpaikkaa. Niiden täyttämiseen ei riitä nuorison kouluttaminen, eivät alaa vaihtavat aikuiskoulutettavat eivätkä ulkomaiset rekrytoinnit.

Tarvitaan lisäksi tekoja, jotta nykyinen henkilöstö pysyy alalla mahdollisimman pitkään.

Eri tutkimuksissa on todettu, että sosiaali- ja terveysalalta siirtyy paljon henkilöstöä muille aloille. Syynä tähän ovat mm. työn raskaus, vuorotyö, pätkätyöt, palkkaus ja työolosuhteet.

Mielekäs on työnimi uudelle sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliselle työyhteisöjen kehittämisohjelmalle. Ohjelman tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuutta erityisesti työpaikoilla tehtävin toimenpitein.

Vetovoimaisuudella tarkoitetaan työpaikkojen kykyä onnistua rekrytoinnissa ja pitää henkilökunta palveluksessaan. Vetovoimaisuus on työpaikkojen kykyä edistää henkilöstön terveyttä ja työkykyä sekä turvallisuutta. Vetovoimaisuus on myös korkeaa hoidon laatua sekä potilaiden ja omaisten tyytyväisyyttä.

Mistä sitten vetovoimaisuus työpaikoille rakentuu?

Tutkimuksissa tunnistettuja vetovoimatekijöitä ovat esimerkiksi oikeudenmukainen, osallistava ja tukea-antava johtamistyyli, työn arvostamisen ilmapiiri, yhteistyön sujuvuus, koulutus- ja uralla etenemismahdollisuudet, henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa itseään ja koko organisaation toimintaa koskevissa asioissa, toimivat työkäytännöt sekä hyvin toimiva työterveyshuolto. Potilaiden ja asiakkaiden sekä henkilökunnan hyvä vuorovaikutus ovat niin ikään vetovoimatekijä.

Mielekäs-ohjelman idea on esimerkin voima. Tarkoituksena on nostaa esiin sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja, jotka koetaan vetovoimaisina sekä levittää niissä kehitettyjä hyviä käytäntöjä muille työyhteisöille.

Ohjelmassa hyödynnetään valtakunnallisissa työyhteisöjen kehittämisohjelmissa (mm. työtapaturmaohjelma 1998-2005, Veto-ohjelma 2003-2007, Kaste-ohjelma 2009-2011) saatua kokemusta, osaamista ja tietoa.

Tapasin viime kevään aikana sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöjen puheenjohtajia ja pyysin heitä tekemään ehdotuksia ohjelmaan mukaan otettavista työpaikoista. Esityksiä onkin tullut kaikilta järjestöiltä, mutta vielä mahtuu mukaan. Valinnat esiin nostettavista työyhteisöisöistä tehdään tulevan syksyn aikana.

Onko Sinulla vetovoimainen työpaikka? Eli työpaikka, johon on mukava mennä ja jossa on mukava työskennellä potilaiden parhaaksi yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Ilmoita työyhteisösi mukaan kehittämisohjelmaan. Voit tehdä sen vaikkapa suoraan minulle.

Paula Risikko
sosiaali- ja terveysministeri

Julkaistu: Mediuutiset-lehti 6.8.2013.

Saatavissa: https://www.mediuutiset.fi/debatti/ilmianna-vetovoimainen-tyopaikka/4fd4048d-c6bd-35d8-b7b4-3b41d57e3f57

Scroll