Työ on parasta sosiaaliturvaa

Kirjoitukset

Hallitus sopi myöhään torstai-iltana talouskasvun vauhdittamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi vuoden 2014 budjettiesityksestä, ylimääräisestä lisäbudjettiesityksestä sekä rakenneuudistusohjelmasta.

Voimme jatkossakin menestyä vain työtä tekemällä ja yrittämällä. Siksi hallitus päätti monista toimista, joilla edistetään työn tarjontaa sekä kannustetaan työn tekemiseen.

Erityisiä satsauksia tarvitaan ikääntyneiden, nuorten ja osatyökykyisten työllisyyteen. Ikääntyneiden työllisyyden nostamiseksi päätettiin käynnistää toimenpideohjelma, jolla ehkäistään työttömyyttä ja edistetään uudelleen työllistymistä. Kaikille nuorille tulee olla tarjolla koulutusta, työtä tai muuta toimintaa. Tätä tehdäänkin jo nuorisotakuu -ohjelman avulla. Osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi käynnistetään jo syksyn aikaan monia toimia.

Työikäisten työllistymistä on edistettävä tehokkailla työvoimapalveluilla sekä sosiaaliturvaa yhteen sovittamalla. Muun muassa työvoimapalvelukeskusten toimintaa laajennetaan ja TE -toimistojen toimintaa tehostetaan. Työttömän tilanteen arviointi on tärkeää, samoin tarvittavien palvelujen räätälöinti.

Kannustinloukut on nähty erityisenä työntekoa rajoittavana tekijänä. Kannustinloukuilla tarkoitetaan tilannetta, jossa sosiaaliturvan ja verotuksen jälkeen henkilön käteen jäävät tulot eivät kasva työllistymisen tai työnteon lisäämisen jälkeen.

Kannustinongelmat eivät johdu pelkästään palkan ja sosiaaliturvaetuuksien liian pienestä erosta. Myös byrokratia vaikeuttaa työllistymistä. Paperisota ja epävarmuus etuuksien viivästymisestä toimivat vahvana negatiivisena kannusteena erityisesti lyhyiden keikkatöiden vastaanottamiseen.

Kehysriihessä sovittiin kannustinloukkujen purkamiseksi mm. työttömyysturvassa käyttöön otettavasta työtulojen suojaosuudesta eli jatkossa voisi tienata jonkin verran ennen kuin menettää työttömyysetuja. Myös asumistukeen tullaan valmistelemaan samantyyppinen suojaosuus eli jatkossa voisi tienata hieman enemmän ennen kuin menettää asumistukea. Näiden yksityiskohdat selviävät syksyn aikana.

Pitkittynyt työttömyys heikentää nopeasti ammattitaitoa, työkykyä ja henkilön hyvinvointia. Jo työttömyyden alusta lähtien tuleekin varmistaa, ettei työttömyys johda eristäytymiseen ja syrjäytymiseen. Tästä syystä sovimme, että tulevan syksyn aikana laaditaan osallistavan sosiaaliturvan toimenpideohjelma. Ohjelmassa selkeytetään sosiaaliturvalainsäädäntöä ja monipuolistetaan työikäisten osallistumisen mahdollisuuksia.

Hallituksen tavoite koko kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi on kunnianhimoinen, mutta välttämätön. Ilman talouttamme vahvistavia uudistuksia emme voi pitää yllä esimerkiksi nykyisen kaltaisia palveluja.

Kaikki tehdyt päätökset eivät ole mieluisia ja itse kukin meistä Säätytalolla olleista joutui joustamaan aikaisemmista kannoistaan.

Päätöksiä ei kuitenkaan voinut jättää tekemättä. Se olisi ollut vastuun pakoilua.

Paula Risikko
Sosiaali- ja terveysministeri

Julkaistu: Pohjalainen 8.9.2013.

Scroll