Politiikkaa voi tehdä monella tavalla

Kirjoitukset

29.10.2013 – Pohjalainen-lehti


Kuluneella viikolla nousi mekkala kansaneläkkeiden ja muiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotuksista vuodelle 2014.

Jostain oli nimittäin lähtenyt liikkeelle ”tieto”, jonka mukaan ko. etuudet eivät nousisikaan ensi vuonna täyden indeksin verran. Tällaisia kansaneläkeindeksiin sidottuja etuisuuksia ovat esimerkiksi takuueläke, toimeentulotuki ja työmarkkinatuki. Tämä ”tieto” päätyi sitten uutiseksi asti.

Se uutinen ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa. Kyllä näihin etuisuuksiin tulee täysimääräinen indeksikorotus.

Hallitus päätti aikoinaan tehdä tiettyihin kansaneläkeindeksiin sidottuihin sosiaaliturvaetuuksiin ylimääräisen 0,7 prosentin suuruisen indeksikorotuksen vuoden 2013 alusta lähtien. Ylimääräisen indeksikorotuksen tavoitteena oli tasata kertaluonteisesti arvonlisäveron nousun vaikutusta erityisesti pienituloisille ihmisille. Tämä ylimääräinen indeksikorotus maksoi 45 miljoonaa euroa.

Alun perin suunnitelmissa oli alentaa vastaavasti vuoden 2014 indeksikorotusta saman verran. Meillä ministeriössä kuitenkin todettiin, että tästä olisivat kärsineet erityisesti he, jotka tulevat edellä mainittujen etuisuuksien piiriin vuoden 2014 alusta.

Elokuun budjettiriihessä hallitus päättikin oman esitykseni mukaisesti luopua indeksin alentamisesta. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan siis ensi vuonna täysimääräisesti.

Väärään tietoon perustuvan uutisen korjaaminen vaati yllättävän paljon työtä. Useampi virkamies teki muistioita ja perusteluja. Ministeriön viestintä tiedotti nettiin, medioille ja yksittäisille toimittajille.

Mistä väärä tieto sitten sai alkunsa? Sitähän me emme sosiaali- ja terveysministeriössä tiedä.

Meille tuli asiasta kirjallinen kysymys eduskunnasta viime viikolla. Samana päivänä eräs toimittaja soitti asiasta ja kyseli, onko kirjallisen kysymyksen väite totta? Eli hän siis teki juuri niin kuin toimittajan pitääkin tehdä ja tarkisti, onko hänen saamansa vinkki oikea vai väärä. Saatuaan tiedon hän totesi, ettei uutista ole.

Sen sijaan tämän viikon uutisen faktoja ei tarkistettu. Tässäkin tapauksessa on opiksi otettavaa. Ensinnäkin tietysti se, että faktat kannattaa tarkistaa aina. Myös meidän on ministeriössä syytä miettiä, miten voimme kehittää omaa viestintäämme entistä selkeämmäksi.

Ja mitä nyt asian suhteen tapahtuu? Minä vastaan kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen, jonka hän oli medialle lähettänyt. Minulla onkin hänelle todella mukavaa kerrottavaa, ellei hän vielä ole sitä ehtinyt lehdistä lukea: indeksikorotus tehdään vuonna 2014 etuisuuksiin täysimääräisesti.

Paula Risikko
sosiaali- ja terveysministeri

Scroll