Ministeri Risikko: Oma koti ja toimivat palvelut ovat vammaisten perusoikeuksia

Kirjoitukset

07.11.2013 – Puheet


Asumispalveluiden uudet tuulet -seminaari
Seinäjoki 4.11.2013

”Yksilöllinen asuminen on vammaisen henkilön itsenäisen elämän edellytys. Yksilölliseen asumiseen kuuluvat esteetön ja toimiva asunto tavallisessa asuinympäristössä sekä riittävät ja tarpeenmukaiset palvelut ja tuki” sanoi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko puhuessaan tänään Asumispalveluiden uudet tuulet -seminaarissa Seinäjoella.

Vammaispolitiikan yhtenä tavoitteena on turvata vammaisten henkilöiden tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen asema yhteiskunnassa.

”Vammaisilla henkilöillä on oikeus elää yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä ja oikeus omaan kotiin. Henkilökohtainen apu mahdollistaa itsenäisen asumisen ja tukee näin yhdenvertaisuutta ja perusoikeuksien toteutumista” sanoi Risikko.

Laitosasumisen suunnitelmallinen vähentäminen ja palvelujen kehittäminen on kirjattu sekä vammaispoliittiseen ohjelmaan että hallitusohjelmaan.

”Tarkoitus on, että laitosasumisen purkaminen ja yksilöllistä asumista ja palveluja koskevat tavoitteet toteutuvat kaikkien vammaisten henkilöiden kohdalla. Kenenkään vammaisen henkilön ei pitäisi joutua olemaan esimerkiksi pitkäaikaishoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla, ellei se lääketieteellisistä syistä ole välttämätöntä” totesi Risikko.

Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen aseman varmistamiseksi on tehty paljon muun muassa lainsäädännöllisiä uudistuksia, ja niitä tehdään parhaillaankin. Lainsäädännön ja hallintokäytäntöjen muuttaminen ei kuitenkaan yksin riitä. Risikon mukaan mielekkääseen elämään tarvitaan myös muuta:

”Mielekkään elämän tueksi – asumisen ja siihen liittyvien palvelujen lisäksi – tarvitaan vammaisten ihmisten omista valinnoista ja kiinnostuksen kohteista kumpuavia toiminta-, opiskelu- ja työnteon mahdollisuuksia.”

Lisätietoja
ministeri Paula Risikko, p. 050 511 3107

Scroll