Ministeri Risikko: Kun viina vie, koko perhe tarvitsee tukea

Kirjoitukset

07.11.2013 – Puheet


Seinäjoen AA-toiminnan 50-vuotisjuhla
Seinäjoki 2.11.2013

”Alkoholiongelma on koko perheen yhteinen ongelma. Päihdehuollon palveluja on tarjottava paitsi alkoholiriippuvaiselle, myös hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palvelut on räätälöitävä juuri heidän tarvitsemansa avun, tuen ja hoidon tarpeen mukaisesti”, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko puhuessaan tänään Seinäjoen AA-toiminnan 50-vuotisjuhlassa.

Alkoholin aiheuttamat terveydelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset haitat ovat merkittäviä. Alkoholi on myös yleisin suomalaisten työikäisten miesten ennenaikaiseen kuolemaan johtava syy.

Vaikka alkoholin kokonaiskulutus on laskenut ja alkoholin aiheuttamat myrkytys-, sairaus- ja väkivaltakuolemat ovat vähentyneet, valtakunnallinen Alkoholiohjelma ei ole tehnyt itseään tarpeettomaksi.

”Alkoholiohjelman aluekoordinaattoritoiminta on tarkoitus vakiinnuttaa tällä hallituskaudella. Koordinaattorien tehtävänä on tukea paikallista ehkäisevää päihdetyötä esimerkiksi jakamalla tietoa hyvistä työmenetelmistä”, kertoi Risikko.

Risikon mukaan tärkeintä on tuoda apu mahdollisimman lähelle ja helposti saataville:

”On arvioitu, että alkoholiriippuvaisista vain noin neljäsosa hakee hoitoa. Syynä tähän on toisaalta oman motivaation puute ja toisaalta palvelujen saatavuuteen liittyvät haasteet. Ja jotta elämäntapamuutos olisi mahdollinen, tarvitaan sekä motivaatiota että muutosta tukevia keinoja.”

Risikko painotti järjestöjen roolia alkoholiongelmien ehkäisyssä ja hoidossa.

”Järjestöt tarjoavat vertaistukea ja vahvistavat osallisuutta. Alkoholiriippuvainen tarvitsee kaiken mahdollisen avun ja tuen elämäntapamuutoksessaan” muistutti Risikko.

Lisätietoja

Ministeri Paula Risikko, p. 050 511 3107

Scroll