Tietoa sotiemme veteraaneista

Kirjoitukset

03.12.2013 – Pohjalainen-lehti


Rintamaveteraaneille tarkoitettujen palveluiden tarkoituksena on rintamaveteraanien toimintakyvyn säilyttäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toimistaan.

Palvelujen järjestämistä varten valtio maksaa kunnille määrärahaa kuntoutukseen ja kuntouttaviin kotiin vietäviin palveluihin. Tarkoituksena on, että kunnissa palvelut räätälöidään yksilöllisesti niin, että jokainen rintamaveteraani hyötyy niistä mahdollisimman paljon.

Ensin on kuitenkin löydettävä palvelujen piiriin kuuluvat henkilöt. Kunnissa ja erityisesti suurissa kaupungeissa on palveluihin oikeutettujen rintamaveteraanien löytäminen osoittautunut vaikeaksi.

Tieto kunnan alueella olevista rintamaveteraaneista on Kelalla, mutta säännökset estävät Kelaa luovuttamasta kunnille tietoja.

Riittävän tiedonkulun varmistamiseen ei ole riittänyt Kelan tarjoama apu. Kansaneläkelaitos on avuliaasti postittanut kuntien tiedotuskirjeet kunnan alueella asuville rintamalisän saajille. Kirjeiden lähetys ei kuitenkaan ole riittänyt tuomaan toivottua tulosta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan toimeksiannostani parhaillaan lain muutosta, jotta Kela voisi luovuttaa kunnille tiedot rintamalisän saajista. Näin kunnat saisivat tiedot alueensa kaikista rintamaveteraaneista ja voisivat siten olla suoraan yhteydessä veteraaniin.

Kunnissa on vuosikymmenten aikana muodostunut vakiintunut käytäntö kuntoutukseen hakemisessa, kuntoutustarpeen arvioinnissa ja kuntoutuspäätöksen teossa sekä sopivan kuntoutusmuodon valinnassa yhdessä sotaveteraanin kanssa.

Viime vuonna palautui rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahoja kunnista 269.789 euroa, mikä on 1% jaetusta määrärahasta. Kotiin vietäviin avopalveluihin varatusta määrärahasta palautui 443 081 euroa eli 11 % jaetusta määrärahasta.

Veteraanien on tärkeää tietää mitä palveluja heillä on mahdollisuus saada. Samalla varmistetaan, ettei rintamaveteraanien kuntoutukseen ja muihin palveluihin varattuja rahoja ei jää käyttämättä ainakaan sen takia, ettei veteraaneja tavoiteta.

Lainsäädännön tarkoitus on suojata ihmisten yksityisyyttä. Vaikka tarkoitus on hyvä, tässä tapauksessa se on kääntynyt itseään vastaan ja johtanut turhaan byrokratiaan.

Mielestäni on kohtuuton tilanne, että joissain tilanteissa veteraanit eivät saa heille kuuluvia palveluja sen vuoksi, että säännökset estävät tarpeellisen tiedonkulun.

Paula Risikko

Sosiaali- ja terveysministeri

Scroll