Terveyspalvelujen valinnanvapaus lisääntyi

Kirjoitukset

20.01.2014 – Kirjoitukset, Pohjalainen-lehti


Valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa on tärkeä tavoite niin Suomessa kuin koko Euroopan alueella. Tämän vuoden alusta valinnanvapaus parantui terveyspalveluissa, kun vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki laajeni ja EU:n potilasdirektiivin toimeenpaneva lainsäädäntö astui voimaan.

Terveydenhuoltolain mukaan meillä on nyt mahdollisuus valita Suomessa mistä tahansa julkinen terveyskeskus ja erikoissairaanhoidon yksikkö. Maksut hoidosta määräytyvät käytössä olevien asiakasmaksujen mukaan. Matkakustannukset korvataan lähimpään vastaavaan hoitopaikkaan.

Voimme nyt hakea vapaasti terveyspalveluja myös toisesta EU- ja ETA-valtiosta. Palveluja voi hakea joko julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta, mutta vain sellaisia ulkomailla saatuja terveyspalveluja korvataan, joita Suomessakin korvataan.

Potilaalle tulevat kustannukset riippuvat siitä, onko kyseessä äkillinen sairastuminen ulkomailla oltaessa vai onko itse hakeutunut ulkomaille hoitoon. Jos suomalainen potilas sairastuu äkillisesti ulkomailla ollessaan, korvataan kustannukset siten, että hänelle itselleen jää maksettavaksi vain asiakasmaksu, jonka hän Suomessakin vastaavasta hoidosta maksaisi.

Jos potilas omatoimisesti hakeutuu ulkomaille hoitoon, on hänellä oikeus Kela-korvauksiin samoin kuin Suomessa yksityisen terveyspalvelun käytöstä. Matkakustannukset korvataan sairausvakuutuksesta lähimpään hoitopaikkaan asti Suomessa.

Kelaan on perustettu kansallinen yhteyspiste, jonka tehtävänä on tarjota tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen.

Huomionarvoista edellä mainituissa valinnanvapauden laajentumisissa on se, että kotimaassamme valinnanvapaus koskee vain julkisia palveluja. EU-direktiivin mukaan ulkomaille hakeutuessa julkinen ja yksityinen palvelu ovat enemmän ”samalla viivalla”.

Ruotsissa kansallinen terveyspalvelujen valinnanvapaus on laajempaa kuin Suomessa. Ruotsissa potilas voi valita perusterveydenhuollossa joko julkisen tai yksityisen terveyskeskuksen. Tämä on säädetty lailla.

Erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissakin valinnanvapaus julkisen ja yksityisen välillä on Ruotsissa laajenemassa, vaikka se vielä nyt on vapaaehtoista.

Terveyspalvelujen valinnanvapauden aito toteutuminen edellyttää myös meillä Suomessa sitä, että potilaalla on saatavissa tietoa eri hoito-organisaatioiden palvelun laadusta ja hoitotuloksista sekä hoitojonoista.

Paula Risikko
Sosiaali- ja terveysministeri

Scroll