Sotessa uusitaan myös rahoitusta

Kirjoitukset

31.01.2014 – Mediuutiset-lehti


Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laaditaan selvitys sosiaali‐ ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkamisen vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista asiakkaan asemaan ja oikeuksiin, palvelujen saatavuuteen, etuuksiin, sosiaali‐ ja terveydenhuoltojärjestelmään ja kansantalouteen.

Tavoitteena on rahoituksen selkiyttäminen ja sen ongelmien poistaminen sekä osaoptimoinnin mahdollisuuksien vähentäminen. Selvityksessä otetaan huomioon palvelujen ja etuuksien saatavuus ja oikeudenmukainen kohdentuminen sekä terveydenhuoltolain ja potilasdirektiivin mukainen potilaan valinnanvapaus. Selvityksen on määrä valmistua alkuvuodesta 2015.

Useat rahoituslähteet eivät sinänsä ole ongelma. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus on muun muassa auttanut pitämään yllä monipuolista palvelujärjestelmää.

Monikanavaisen rahoituksen on kuitenkin arvioitu vaikeuttavan terveydenhuollon kokonaisuuden hallintaa sekä aiheuttavan järjestelmän sisäistä kilpailua osaajista ja muista voimavaroista. Nykyinen rahoitusjärjestelmä myös kannustaa joskus asiakkaiden kannalta epätarkoituksenmukaisiin hoitoratkaisuihin, hoito- ja kustannusvastuun pallotteluun sekä heikentää siten toiminnan tehokkuutta.

Rahoituksen uudistamisen tueksi kannattaa käynnistää alueellisia kokeiluja. Kokeiluilla kannattaa etsiä ratkaisuja mm. hoitojonojen pituuden ja sairauspäivärahakauden pituuden väliseen yhteyteen, matkakustannusten hillitsemiseen, ensihoidon rahoitukseen sekä lääkehoitojen kustannusten tarkoituksenmukaiseen jakoon avo- ja laitoshoidossa.

Kokeiluja tarvitaan myös nk Ruotsin mallin sovelluksen etsimiseen eli ”raha seuraa asiakasta” -mallin kehittämiseen. Lakisääteinen valinnanvapaus terveyspalveluissa lisääntyy tänä vuonna sekä kansallisesti että Euroopan alueella. Jatkossa valinnanvapaus tulee edelleen laajenemaan.

Kokeiluissa on luotava hoidon järjestämisestä vastaavalle taholle kannusteita nopeuttaa hoitoon ja muihin palveluihin pääsyä, lyhentää jonoja sekä hallita palveluiden kokonaiskustannuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta ei tarkastella irrallaan palvelujen järjestämisestä, vaan rahoituksen uudistamista valmistellaan yhdessä rakenneuudistuksen kanssa.

Paula Risikko
sosiaali- ja terveysministeri

Scroll