Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Kirjoitukset

08.07.2014 – Pohjalainen-lehti


Liikenne- ja viestintäministeriö on aikaisemmin ollut nimeltään otsikon mukaisesti ”Kulkulaitosten ja yleis-ten töiden ministeriö”.  Mielestäni se olisi sopiva nimike myös uuteen ministeripostiini, jossa on yhdistettynä sekä kuntaministerin ja liikenneministerin tehtävät – siis yleisiä töitä ja kulkuasioita.

Olen nimityksestä lähtien vuoropäivin tutustunut molempiin ministeriöihin ja voi miten mainioita ihmisiä niissä onkaan. Suurella ammattitaidolla ja kärsivällisyydellä kaikki ovat jaksaneet perehdyttää. Molemmissa ministeriöissä tehtävää riittää. Ei siis ihme, että niitä on aikaisemmin hoitanut kaksi henkilöä.

Liikennepuolella iso kysymys on liikenneverkon investointitarpeiden sovittaminen niukkoihin varoihin. Hankkeita on paljon vireillä ja lisää tuli hallitusneuvotteluissa. Koko Suomen asuttuna pitämiseksi ja elinkeinoelämän edistämiseksi muuallakin kuin kehä kolmosen sisällä tarvitaan hyvä liikenneverkko. Ihmisten pitää päästä liikkumaan ja yhteyksien täytyy toimia asuinpaikasta riippumatta.

Tiedän, että erilaiset investointihankkeet ovat tärkeitä maakunnissa ja kaupungeissa, mutta myös perus-tienpitoon tarvitaan lisää rahaa.

Samanaikaisesti kun perustienpidon rahoja on vähennetty, on esimerkiksi nostettu rekkojen painorajoitusta, jotta saadaan suurempia kuormia vietyä. Hyöty yrittäjille jää kuitenkin vähäiseksi koska Suomessa alkaa olla teitä ja siltoja, jotka joudutaan kiertämään kaukaa, koska ne eivät enää kestä ko. rekkojen painoa.

Tehtävää riittää myös kuntapuolella. Kuntataloutta on saatava kuntoon, jotta rahat riittävät tärkeimpiin palveluihin. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on määrätietoisesti kevennettävä ja kuntien velkakierre on saatava taittumaan. Kuntien elinvoimaan ja yrittäjyyden edellytysten edistämiseen on luotava uusia mahdollisuuksia. Samoin myös palvelujen laatuun, saatavuuteen, tekemisen tapoihin ja kansalaisten valinnanvapauteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Joku epäili minun väsyneen sote-rakenneuudistukseen ja siksi halunneen vaihtaa tehtävää. Näin ei todellakaan ole, vaan päinvastoin. Nythän valitsin ministeripostin, jossa otan ”kopin” sotesta osana kuntien palvelujen kehittämistä. Parlamentaarisessa ohjausryhmässä, jonka jäsen olen, linjasimme viime viikolla, että kunnat ja kuntayhtymät vastaavat jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta.

Nyt kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy kunnista laajemmille kuntien muodostamille sote-alueille ja kunnat ja kuntayhtymät toimivat palvelujen tuottamisvastuussa, on omalla sektorillani valtiovarainministeriössä varmistettava, että muutos tapahtuu kunnissa jouhevasti.

On yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa varmistettava, että vaikka järjestäminen keskitetään, tuottaminen hajautetaan mahdollisimman lähelle ihmisiä. On myös varmistettava, että palvelut tuotetaan julkisten ja yksityisten palvelutuottajien sekä järjestöjen toimesta. Vain siten voimme lisätä valinnanvapautta sekä palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja saatavuutta. Lisäksi siten voidaan lisätä kustannusten parempaa hallintaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus vaatii niin ikään remonttia yleisen valtionosuusuudistuksen lisäksi.  Rahoitusta on kehitettävä palvelujen käyttäjän valinnanvapautta edistävään suuntaan.
Paula Risikko
Liikenne- ja kuntaministeri

Scroll