Nuoret mukaan vaikuttamaan liikenneturvallisuuteen

Kirjoitukset

03.08.2014 – Pohjalainen-lehti


Nuorten liikenneturvallisuus on tänäkin kesänä noussut murheellisella tavalla otsikoihin.  Muun muassa Toholammilla tapahtuneet liikenneonnettomuudet pysäyttivät koko Suomen.

Itselleni ne toivat mieleen erityisen surullisen kesän nuoruusvuosiltani. Silloin koti- ja naapuripitäjää ravisteli lyhyen ajan sisällä useampi nuorten liikenneonnettomuus. Niissä kuoli monia kavereitani.

Sittemmin olen sairaalassa hoitanut monia muita liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita nuoria.  Yksi silmänräpäys voi viedä täysin toisten hoidon ja avun varaan lopuksi ikää.

Suomen tieliikenteessä kuolee noin 260 ihmistä vuodessa ja loukkaantuneita tilastoidaan noin 7100. Asukaslukuun suhteutettuna Suomi sijoittuu EU-maiden keskitasoon. Esimerkiksi kaikki muut Pohjoismaat ovat liikenneturvallisuudessa Suomea edellä.

15-20 –vuotiaita kuolee Suomessa liikenteessä lähes kaksinkertainen määrä verrattuna turvallisimpiin maihin.

Kaikissa Pohjoismaissa on suurin piirtein samat liikennesäännöt, mutta siitä huolimatta meillä nimenomaan tieliikenteessä menehtyy lähes puolet enemmän alle 30-vuotiaita nuoria, erityisesti miehiä.

Ikävissä, vuosittain tapahtuvissa onnettomuuksissa ei ole ollut kyse lain sisällöstä, vaan äärimmäisestä riskinotosta, joka jollain tasolla kuuluu nuorten elämänvaiheeseen. Myös sosiaaliset ongelmat ovat usein yhteydessä käyttäytymiseen tieliikenteessä.

Toisin sanoen kyse on paljon muustakin kuin lainsäädännöstä, jolla silläkin on oma tärkeä merkityksensä.

Miten voimme vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja vastuunkantoon omasta ja toisten elämästä?

Yksi askel liikenneturvallisuuden puolella on, että nuoret otetaan entistä aktiivisemmin mukaan liikenneturvallisuustyöhön. Tässä eivät viranomaisetkaan ole välttämättä olleet riittävän aktiivisia ja osaavia. Eli meillä kaikilla on peiliin katsomisen paikka.

Liikennekulttuurin muutokseen tarvitaan sanktioiden ja promillerajojen lisäksi muutakin. Ennen kaikkea tarvitaan nuorten omia näkemyksiä vaikuttavista keinoista. Tästä syystä kutsun nuorisoryhmän miettimään keinoja nuorten liikenneturvallisuuden kohentamiseksi.

Kyse on liikenneministeriön hankkeesta, joka toteutetaan yhteistyössä Liikenneturvan, liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja poliisin kanssa. Tarkoituksena on nimetä eri puolilta Suomea ”kummikouluja”, jotka kattavat laajasti eri ikäryhmät. Kummikoulujen edustajat toimisivat meneillään olevan tieliikennelain uudistuksen apuna.

Ideana on kuulla nuoria tieliikennelain valmistelussa ja hyödyntää heidän ideoitaan liikenneturvallisuustyössä. Kummikouluksi ryhtymisestä kiinnostuneet koulut voivat ottaa yhteyttä osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Liikennesäännöistä ja niiden uudistamisesta kerätään muutenkin kansalaisten näkemyksiä. Osana tieliikennelain kokonaisuudistusta on Otakantaa.fi –sivuilla käynnissä liikennesääntökeskustelu neljästä eri teemasta: pyöräilystä, mopoista ja moottoripyöristä, ajoneuvoista sekä jalankulkijoista.

Keskustelu liikenneturvallisuudesta ja ennen kaikkea liikenneturvallisuutta lisäävät teot ovat paikallaan aina. Erityiseen punnintaan ne joutuvat tulevina viikkoina koulujen alkaessa.

Paula Risikko
Liikenne- ja kuntaministeri

Scroll