Varapuhemies Risikko: Luonto edistää monipuolisesti hyvinvointia

Kirjoitukset

Eduskunnan II varapuhemies Paula Risikko avasi tänään Päättäjien Metsäakatemian 39. kurssin Kirkkonummen Majvikissa. Puheessaan Risikko kertoi hallituksen satsauksista biotalouteen ja ympäristöä säästäviin puhtaisiin ratkaisuihin. Kokonaisuus on yksi hallituksen strategisista painopisteistä, jonka kärkihankkeisiin on varattu 300 miljoonaa euroa.

Risikko painotti tutkimuksen ja kehityksen sekä kotimarkkinoiden roolia alan työpaikkojen ja yritystoiminnan edistämiseksi.

– Kotimarkkinat ovat erityisen tärkeät ja meidän tulee uskaltaa ottaa käyttöön uusia puhtaan teknologian ratkaisuja esimerkiksi kunnissa ja kaupungeissa. Se antaa yrityksillemme mahdollisuuden teknologioidensa kehittämiseen ja kasvamiseen myös maailmanmarkkinoille, Risikko sanoi.

Risikko toi esille luonnon vaikutukset hyvinvointiin ja Suomen mahdollisuudet nousta luontomatkailun kärkimaaksi, kun kaupungistuvassa maailmassa ihmiset hakevat luontokokemuksia yhä kauempaa.

– Tutkimukset osoittavat lyhyenkin, jo viiden minuutin, luonnossa oleskelun voimaannuttavan ihmistä. Kaiken kaikkiaan Suomen luonto, metsät ja muut luonnonvaramme tarjoavat meille hyvinvointia monipuolisesti. Meidän tulee osata käyttää niitä kestävästi ja viisaasti, siten että ne ovat hyödyksi ja iloksi myös tuleville sukupolville.

(Puhetiivistelmä: Metsäakatemia, Kirkkonummi, 09.09.2015)

Scroll