Palveluseteliä kannatta hyödyntää

Kirjoitukset

Kunnat ovat voineet käyttää palveluseteleitä sosiaali- ja terveyspalveluissa vuodesta 2009. Palvelusetelikäytännössä kunta sitoutuu maksamaan osan tai koko hinnan kuntalaisen itse valitseman palvelutuottajan palvelusta. Palvelusetelin käyttöön otto on kunnille vapaaehtoista.

Palveluseteli lisää asiakkaan valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja monipuolistaa paikkakunnan palvelutuotantoa.

Palvelusetelin käyttöönottoa vastustetaan vieläkin liian usein sillä verukkeella, ettei paikkakunnalla ole yrityksiä, jotka voisivat palveluja tuottaa. On selvää, ettei tarjontaa olekaan ilman kysyntää.

Suomalainen yrittäjyys on kuitenkin niin ketterä ja idearikas laji, että kun syntyy kysyntää, synnyttävät pk-yritykset nopeasti laadukasta ja kilpailukykyistä tarjontaa. Näin on käynyt esimerkiksi Jyväskylässä, jossa palvelusetelin laajan käyttöönoton jälkeen on syntynyt yli 200 uutta yritystä.

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa on päätetty käynnistää ”kuntien/kuntayhtymien kanssa yhteistyössä palvelusetelijärjestelmän laajentamiseen tähtäävä kokeilu. Kokeiluun osallistuvat kunnat/kuntayhtymät tarjoavat palveluissaan kuntalaisille laajasti mahdollisuutta palvelusetelin käyttöön.” 

Palvelusetelin käyttöön oton laajentamiseen tähtäävää kokeilua puoltavat monet tosiasiat, joita myös Suomen Yrittäjien selvityksen tulokset tukevat.

Laajentamalla palvelusetelin käyttöalaa monipuolistetaan ja helpotetaan palvelujen saantia. Kuntalaisen valinnanmahdollisuudet lisääntyvät, mikä on erittäin myönteistä. Valinnanvapaus toteutuu aidosti, kun palvelujen käyttäjä voi itse valita palvelun tuottajan ja palveluja voivat tuottaa kunta, yritykset ja järjestöt.

Jos kuntalaiset voisivat vapaasti valita itselleen parhaan palvelun tuottajista riippumatta, kilpailu lisäisi palvelujen laatua ja pitäisi kustannukset kurissa. Tätä kustannus- ja laadun parannusmahdollisuutta meidän ei kannata tässä taloustilanteessa ohittaa. Näin saadaan aikaan parhaat hyödyt niin kuntalaisille kuin laajemmin koko yhteiskunnalle.

Suomen Yrittäjien selvitys kirkasti sen tiedon, että kuntien kannattaa ottaa palveluseteli entistä laajemmin käyttöön. Se on kuntalaisen ja myös kuntatalouden etu.

Toivottavasti moni kunta tarttuu hallituksen tarjoukseen toimia kuntana, jossa palvelusetelin käyttöä laajennetaan.

Paula Risikko

Eduskunnan II varapuhemies

 

(Julkaistu: Ilkka 10.9.2015)

Scroll