Varapuhemies Risikko: Kuurojen yhdenvertaisuus toteutuu vain teoilla

Kirjoitukset

Eduskunnan toinen varapuhemies Paula Risikko peräänkuuluttaa tekoja viittomakieltä käyttävien oikeuksien toteutumiseksi. Risikko puhui tänään maanantaina 21.9.2105 kansainvälisen kuurojen viikon tilaisuudessa Seinäjoella.

– Tänä vuonna voimaan tulleet viittomakielilaki ja yhdenvertaisuuslaki antavat hyvän perustan kuurojen yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Pelkät lait eivät kuitenkaan riitä, vaan kunnissa ja eri organisaatioissa tarvitaan konkreettisia toimia viittomakielisten oikeuksien toteutumiseksi käytännössä, totesi Risikko.  Kelan koordinoima tulkkipalvelu helpottaa onneksi jo nyt monen kuuron elämää. – Asiansa osaava viittomakielen tulkki on ehdottoman tärkeä mm. asioitaessa viranomaispalveluissa. Esimerkiksi terveyspalveluissa tulkkaus hoitavan henkilön ja potilaan välillä on jopa hoidon turvallisuuden ja vaikuttavuuden edellytys, totesi Risikko.

Risikon mukaan tärkeää on lainsäätäjänkin taholta varmistaa, että tuoreita lakeja toimeenpannaan asianmukaisesti.

– Viittomakielilain toteutumista seuraamaan on asetettu viittomakielen yhteistyöryhmä. Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu seuraa toimialallaan lainsäädännön toimivuutta. Tämä on erittäin tarpeellista, Risikko totesi.

Vuoden alussa voimaan astui uusi yhdenvertaisuuslaki, jonka tavoitteina on mm. edistää yhdenvertaisuutta ja parantaa syrjityksi tulleiden oikeussuojaa. Toukokuussa voimaan tullut viittomakielilaki selkiyttää viittomakielisten oikeuksiin liittyvää sääntelyä ja lisää viranomaisten tietoisuutta. Tavoitteena on ennen kaikkea edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteutumista.

– Vammaisten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia lisää myös uuden kuntalain mukanaan tuoma lakisääteinen vammaisneuvosto, arvioi Risikko.

(Puhetiivistelmä: Kansainvälisen Kuurojen viikon keskustelutilaisuus, Seinäjoki, 21.09.2015)

Scroll