Varapuhemies Risikko: Vammaisille ihmisille mahdollisuus työhön

Kirjoitukset

Eduskunnan II varapuhemies Paula Risikko muistuttaa vammaisten ihmisten oikeudesta työhön. Risikon mukaan tämä ei toteudu itsestään, vaan siihen tarvitaan erilaisia, yksilöllisesti räätälöityjä tukimuotoja sekä vammaiselle työntekijälle että työnantajille. Ennen kaikkea tarvitaan rohkeutta ottaa vammainen henkilö työhön. Varapuhemies Risikko puhui lauantaina 24. lokakuuta Polioinvalidit ry:n 60-vuotisjuhlassa Helsingissä.

– Vammaisilla ihmisillä pitää olla oikeus tehdä työtä voimavarojensa mukaan. Työssä voi toteuttaa itseään, ja työ tuo tekijälleen arvostusta ja osallisuutta. Itsensä ja perheensä elättäminen tekemällä työtä on tärkeä arvo myös vammaisille ihmisille, Risikko sanoi.

Jotta yhä useampi osatyökykyinen voisi tehdä työtä, tarvitaan osaamista myös siihen, kuinka olemassa oleva, pirstaleinen valikoima erilaisista tukimuodoista saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvitaan myös erilaisten tukimuotojen edelleen kehittämistä. Lisäksi tarvitaan uudenlaista asennetta työpaikoilla ja työvoimahallinnossa. Risikko nostaa hyväksi esimerkiksi Vantaan, jossa vammaisia ihmisiä on palkattu hoivakotiin töihin sen sijaan, että palveluja ostettaisiin ulkopuolelta.

– Vammaisten ja osatyökykyisten rooli tämän yhteiskunnan rakentamisessa on merkittävä. Meillä ei ole inhimillisesti eikä yhteiskunnallisesti varaa siihen, että työhaluiset ihmiset eivät pääse työn syrjään kiinni. Työhyvinvointiin ja mahdollisuuteen jatkaa työssä työkyvyn heiketessä on myös satsattava, Risikko sanoi.

Vuonna 2014 työkyvyttömyyseläkettä sai 172 500 henkilöä, joista 20 500 eli 12 prosenttia sai osatyökyvyttömyyseläkettä. Tärkeitä toimenpiteitä sisältyy hallituksen kärkihankkeeseen ”Osatyökykyisille tie työelämään”, jonka tavoitteena on lisätä merkittävästi osatyökykyisten työssä pysymistä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palvelujärjestelmää uudistetaan hyödyntäen muun muassa viime hallituskaudella käynnistetyn ”Osatyökykyiset työssä” -ohjelman tuloksia. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkuja poistetaan. Myös vammaisten yrittäjyyttä halutaan lisätä.

Risikko rohkaisi kuulijoita vaikuttamaan kärkihankkeen valmisteluun.

– Vammaiset ihmiset itse ovat parhaita oppaita ja neuvonantajia meille päättäjille. Raivatessamme esteitä osatyökykyisten työllistymisen tieltä tarvitsemme vammaisten ihmisten ja heidän järjestöjensä kautta tulevaa tietoa ja kokemusta, Risikko rohkaisi.

 

(Puhetiivistelmä: Polioinvalidit ry:n 60-vuotisjuhla, 24.10.2015)

Scroll