Kokonaisturvallisuus on hyvinvoinnin kivijalka

Kirjoitukset

Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista. Hyvä niin, sillä turvallisuuden kokeminen on yksi ihmisen perustarpeista ja siten osa hyvinvointia.

Turvallisuuteemme vaikuttavat monet eri tekijät, joista osaan voimme vaikuttaa myös itse tekemällä turvallisia valintoja. Niin ikään valtiovallalla on siinä oma tehtävänsä.

Oikea toiminta perustuu oikeaan, eri toimijoiden yhteiseen tilannekuvaan. Tämän tilannekuvan luomiseksi on hiljattain annettu esimerkiksi sisäisen turvallisuuden selonteko sekä ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Mm. näiden perustalta päivitetään parasta aikaa yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa ja laaditaan sisäisen turvallisuuden strategia.

Sisäisen turvallisuuden strategia määrittää ”polut” ja eri alojen toimenpiteet, joilla Suomesta tulee maailman turvallisin maa asua, elää, yrittää ja tehdä työtä. Tavoite on kunnianhimoinen ja sen saavuttaminen edellyttää hyvää yhteistyötä niin eri viranomaisten kuin kansalaisjärjestöjen, lähiyhteisöjen, elinkeinoelämän ja lukuisten muiden toimijoiden kesken.

Seuraaviin seikkoihin tulee mielestäni kiinnittää erityistä huomiota, kun rakennamme Suomesta maailman turvallisinta maata.

Ennaltaehkäisevät toimet ja varhainen tuki ovat parasta turvallisuustyötä. Yhteiskunnan sisäisen eheyden, ihmisten hyvinvoinnin, työllisyyden ja osaamisen lisääminen parantavat turvallisuutta.

On aika entistä tehokkaammin ennaltaehkäistä ongelmia tai estää niiden paheneminen. Tätä edistävät esimerkiksi lapsiperheiden palvelut, nuorisotyö, koulutus, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä muut oppilashuollon palvelut, päihdepalvelut, vanhusten koti- ja asumispalvelut sekä kuntoutus, liikunta- ja harrastustoiminta sekä asunnot.

Nuorisotyöttömyyden ehkäisy vähentää rikoksia kestävämmin kuin valvontakamerat. Työ on lisäksi parasta sosiaaliturvaa.

Meidän on myös huolehdittava fyysisen ja virtuaalisen infrastruktuurin olemassaolosta ja kunnossapidosta. Tietoverkkojen, teiden, väylien ja rataverkon toimivuudessa on kyse liikkumisen ja tiedon välittämisen mahdollisuuksista, mutta myös elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksista. Nämä luovat osaltaan turvallisuutta.

Ennaltaestävien toimien ja mahdollistavan infrastruktuurin ohella on välttämätöntä huolehtia myös eri viranomaisten toimintamahdollisuuksista ja tarpeellisen tiedon välittymisestä heidän välillään.

Yhteiskuntarauhan kannalta välttämättömät turvallisuustehtävät on hoidettava 24/7. Näistä tehtävistä ei voida kansainvälistyvässä ja muuttuvassa toimintaympäristössä tinkiä vaarantamatta sitä oikeusvaltion ydintä, joka tekee Suomesta Suomen.

Perhe, ystävät, sukulaiset, työkaverit, naapurit ja muut tuttavat muodostavat turvallisuuden tunteemme kannalta aivan keskeisen kivijalan. Sitä kannattaa vaalia.

Huolenpitoa ei myöskään voi ulkoistaa viranomaisille. Vastuu alkaa siitä, että välittää.

Turvallista kesän jatkoa kaikille!

Paula Risikko
Sisäministeri

(Julkaistu: Pohjalainen, 10.07.2016)

Scroll