Hätäkeskuspäivystäjien koulutusta Vaasaan?

Kirjoitukset

Hätäkeskuslaitos on ollut huolissaan kaksikielisen työvoiman saatavuudesta. Suurimmat haasteet ovat Vaasassa. Tästä syystä olen käynnistänyt selvityksen ruotsinkielisen hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen käynnistämisestä Vaasassa.

Olen pyytänyt sisäministeriötä, Hätäkeskuslaitosta, Pelastusopistoa ja Vaasan kaupunkia yhdessä arvioimaan 31. maaliskuuta mennessä mahdollisuudet järjestää koulutusta Vaasassa. Näin voitaisiin vastata hätäkeskusten tarpeeseen saada lisää kaksikielisiä hätäkeskuspäivystäjiä. Tällä hetkellä koulutusta annetaan ainoastaan Pelastusopistossa Kuopiossa, eikä kursseille ole hakeutunut riittävästi kaksikielisiä opiskelijoita.

Sisäministeriö on jo aiemmin pyytänyt Hätäkeskuslaitosta ja Pelastusopistoa selvittämään, miten ruotsinkielisten hätäkeskuspäivystäjien tarve pystyttäisiin täyttämään nykyistä paremmin. Vaasassa järjestettävän koulutuksen selvittäminen liitetään osaksi tätä työtä.

Selvityksessä otetaan kantaa Vaasassa mahdollisesti annettavan koulutuksen aikatauluun, kustannuksiin, opetusmuotoon ja tarvittaviin opetustiloihin. Koulutuksesta vastaisi edelleen Pelastusopisto.

Haluan varmistaa, että koko Suomeen riittää kaksikielisiä hätäkeskuspäivystäjiä.

Ruotsinkieltä osaavien päivystäjien määrä vähenee tällä hetkellä tasaisesti, koska uusilta hätäkeskuspäivystäjäkursseilta ei valmistu juurikaan kaksikielisiä päivystäjiä. Kaksikielisten päivystäjien riittävyys kaikissa hätäkeskuksissa korostuu, kun uusi tietojärjestelmä mahdollistaa jatkossa hätäpuheluihin vastaamisen missä tahansa hätäkeskuksessa soittajan sijainnista riippumatta.

Pelastusalan koulutusta on tarkoitus kehittää laajemminkin. Olen mm. käynnistänyt valmistelut, jotta tulevaisuudessa Pelastusopistosta valmistuva pelastaja voisi saada pelastajatutkinnon lisäksi samalla myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajatutkinnon.

Pelastuslaitoksilla on vuosittain arviolta noin 400 000 ensihoitotehtävää. Jo nykyinen pelastajatutkinto antaa hyvät valmiudet perustasoisessa ensihoidossa toimimiseen, mutta lähihoitajakoulutuksen liitäminen tutkintoon antaisi vielä selvästi paremmat edellytykset vastata tulevien vuosien palvelutarpeisiin.

Pelastajatutkinto opiskellaan kolme lukukautta kestävässä pelastajan koulutusohjelmassa. Tutkinto antaa kelpoisuuden palomiehen tai palomies-sairaankuljettajan virkoihin.

Pelastustoimen ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeen yhteydessä tullaan arvioimaan tarve ja mahdollisuudet liittää lähihoitajakoulutus osaksi pelastajatutkintoa tai vaihtoehtoisesti varmistaa muilla tavoin pelastajien mahdollisuus suorittaa lähihoitajatutkinto työn ohessa.

Edellä mainittu sisältyy laajempaan pelastustoimen koulutuksen kehittämiseen. Meneillään oleva pelastustoimen uudistus edellyttää myös henkilöstön ja johtajien osaamisen päivitystä ja uudistamista.

Paula Risikko

Sisäministeri

(Julkaistu: Pohjalainen 19.2.2017)

Scroll