Jokainen voi omilla teoillaan edistää turvallisuutta

Kirjoitukset

Jokainen voi omilla teoillaan edistää turvallisuutta

Helmikuun 11. päivänä vietettiin valtakunnallista 112-päivää. Silloin haluttiin muistuttaa mm. turvallisuuden merkityksestä ja hätänumeron käytöstä.

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Tapaturmissa myös kuolee Suomessa selvästi useampi ihminen kuin muissa Pohjoismaissa. Luku on lähes kaksinkertainen verrattuna EU:n keskiarvoon. Suomesta tulee maailman turvallisin maa vain, jos jokainen myös itse omilla teoillaan lisää arjen turvallisuutta.

Tärkeää on mm. ylläpitää ensiapuvalmiuksia sekä kykyä välittää ja auttaa. Hätäkeskuspäivystäjien mukaan hätäpuheluissa kuuluu usein ihmisten välinpitämättömyys ja kiire.

Heidän mukaansa soittaja ei pysty antamaan lisätietoa tilanteesta hätäkeskuspäivystäjälle tai noudattamaan tämän ohjeita, koska on jo poistunut esimerkiksi sairauskohtauksen saaneen ihmisen luota ja soittanut hätänumeroon muualta. Hätään joutunutta ei saa jättää yksin.

Turvallisuus ei synny vain viranomaisten työstä. Jokainen voi omilla teoillaan lisätä turvallisuutta joka päivä.

Turvallisuus on ennen muuta tunne. Se syntyy myös oman elämän hallinnasta, merkityksellisestä tekemisestä, vaikutusmahdollisuuksista ja siitä, että on osa suurempaa yhteisöä.

112-päivä on arjen turvallisuuden parantamiseen tähtäävä kampanja, jonka taustavoimia ovat poliisi, pelastustoimi, Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö sekä Opetushallitus.

Tänä vuonna kampanjan teemana on erityisesti lapsiperheiden arjen turvallisuus, mutta kampanjan tapahtumissa haluttiin kiinnittää kaikkien suomalaisten huomio tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, työssä ja vapaa-ajalla. Kampanjan verkkosivuille osoitteeseen www.112paiva.info on koottu paljon käytännön vinkkejä turvallisuuden lisäämiseen.

112-päivänä muistutettiin ihmisiä myös hätänumeron 112 oikeasta käytöstä ja siitä, että 112 toimii kaikissa EU-maissa. Matkapuhelimeen kannattaa ladata 112-mobiilisovellus, jonka avulla avunsaanti nopeutuu ja soittajan tarkka sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti.

(Julkaistu: Sydän-lehti 11.3.2017)

Scroll