Pohjanmaan turvallisuusuhkina erityisesti huumeet, liikenne ja verkossa tapahtuva rikollisuus

Kirjoitukset

Eduskunnan puhemies Paula Risikko esitti huolensa Pohjanmaan turvallisuustilanteesta puhuessaan europarlamentaarikko Petri Sarvamaan kanssa järjestetyssä keskustelussa Vaasassa 5.4.2019.

”Huumeet ovat alueellamme yleistyneet. Noin kolmannes rattijuopoista on huume tai huume- ja alkoholitapauksia. Huumeet vaikuttavat niin rikoksiin, liikenteeseen, terveyteen kuin sosiaalisesti. Tarvitaan entistä enemmän valistusta sekä mielenterveys- ja päihdepalveluja”, Risikko arvioi.

Liikenne tappaa Pohjanmaalla edelleen enemmän kuin henkirikollisuus.

”Poliisin liikenteen ja etenkin raskaan liikenteen valvonnan edellytyksiä on vahvistettava”, Risikko jatkoi.

Myös verkossa tapahtuva rikollisuus vaatii monia estäviä toimia.

”Nuoret joutuvat seksuaalirikoksen uhriksi, huumeita kaupataan, eri ikäisiä ihmisiä huijataan. Apuna näihin on esimerkiksi nettipoliisitoiminta, jota on viime vuosina lisätty. Myös tiedotus ja valistus muun muassa kouluissa on tärkeää”, Risikko sanoi.

Maailma ja meitä ympäröivät ilmiöt ovat muuttuneet reilussa kymmenessä vuodessa. Suomi on silti edelleen monella mittarilla maailman turvallisin maa. Turvallisuuden muutosvoimat yhteiskunnassamme ovat kuitenkin vahvat. Osaan me voimme vaikuttaa ennaltaehkäisevästi puuttumalla niihin riittävän ajoissa, osaan muutoksista meidän tulee varautua vahvemmin.

”Tärkeää on lisätä etenkin ennalta estävän työn voimavaroja esimerkiksi poliisille ja kotouttamistoimiin. Tähän työhön kuuluvat muun muassa radikalismin ja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisy. Tarvitaan myös lisää moniammatillista yhteistyötä ja tiedon kulun kehittämistä. Niin ikään tarvitaan lisää ”kasvollista” toimintaa ihmiseltä ihmiselle”, Risikko sanoi.

Lisätietoja:

Paula Risikko, puh. 050 5113107

Scroll