Yhdessä enemmän – myös terveydessä!

Kirjoitukset
Paula Risikko

Eduskuntavaalit ovat takana, uusi eduskunta on aloittanut ja uutta hallitusta rakennetaan.  Onneksi myös terveys ja sen edistäminen – niin arvona sinänsä, kuin myös talouskasvun edellytyksenä – ovat nousseet puheissa esiin. Itse olen muistuttanut valtionhallinnossa lanseerattua toimintaperiaatetta ”terveys kaikissa politiikoissa” eli, että tarvitaan kaikki hallinnonalat mukaan.

Tuloksia saadaksemme tarvitaan myös julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria eli järjestöjä. Ja tietenkin jokaista meitä – Sinua ja minua.

Yhtenä hyvä esimerkkinä yhteisestä työstä on kotikaupunkini Seinäjoen esimerkki. Meillä lasten ylipaino-ongelmat kääntyivät nopeasti selvään laskuun eri toimijoiden yhteistyöllä. Kun vuonna 2009 peräti 17 prosenttia 5-vuotiaista seinäjokelaislapsista oli ylipainoisia tai lihavia, vuonna 2013 heitä oli enää 9,6 prosenttia. Ja kehitys on siitä edelleen jatkunut hyvänä.

Tämä tieto on ilahduttava, sillä se tuo toivon kipinää jo totuttuun uutisvirtaan väestön terveyserojen kasvusta, ylipainoisuudesta, liikkumattomuudesta tai siitä, että varusmiehet eivät enää jaksa juosta kuten ennen.

Päättäjää luonnollisesti kiinnostaa, mitä Seinäjoella on tehty eri tavalla kuin aiemmin. Lasten lihavuutta on onnistuttu ehkäisemään totaalisella asennemuutoksella, joka alkoi kun kaupunkiin perustettiin terveyden edistämisen johtajan virka vuonna 2009. Samoihin aikoihin Seinäjoki lähti myös mukaan Sydänliiton Neuvokas perhe -ohjelmaan, jonka avulla perheitä kannustetaan elintapojen muutokseen.

Muutosta on ollut tukemassa poikkihallinnollisesti koko kaupunki eli neuvolat, päiväkodit, koulut, urheiluseurat ja muut järjestöt. Näiden toimijoiden määrätietoinen ja ennen kaikkea yhdensuuntainen yhteistyö on vaikuttavasti tavoittanut perheet ja muutos näkyy.

Edellä kuvatussa Seinäjoen esimerkissä ei ole olennaista se, puhutaanko lihavuuden tai syrjäytymisen ehkäisystä, saati liikunnasta. Keskeisintä on ymmärtää, että monet nykyisistä yhteiskunnallisista ongelmista tarvitsevat aiempaa kokonaisvaltaisempia politiikkatoimia sekä osaavia ja innokkaita ihmisiä.

Kysymys ei ole aina yksioikoisesti resursseista, vaan myös tavasta tehdä yhteistyötä, uudistaa toimintamalleja ja murtaa hallinnonalojen välisiä raja-aitoja. Ja tehdä yhteistyötä myös järjestöjen kanssa.

Liikuttavaa Sydänviikkoa!

Julkaistu 28.4.2019 Sydänliiton blogissa osoitteessa
https://sydan.fi/blogi/%E2%80%8Byhdessa-enemman-myos-terveydessa/

Scroll