Liikkuva kunta on hyvinvoiva kunta

Kirjoitukset
Paula Risikko

Kuortaneen I-mediat -areenan avajaisissa lauantaina 11.5.2019 puhunut kansanedustaja Paula Risikko korosti kuntien tärkeää merkitystä kuntalaisten liikkumisen lisäämisessä.

”Liikkumisella ja liikunnalla on monia vaikutuksia kuten hyvinvointi-, terveys- ja talousvaikutuksia. Eri väestöryhmien liikkumista ja liikuntaa koskevien tutkimusten mukaan voidaan kuitenkin tehdä johtopäätös, että tarvitaan lisää liikettä kaikissa väestöryhmissä”, sanoi Risikko.

Risikon mukaan kaupungistuminen, digitalisaatio ja työn muutos näkyvät liikunta- ja liikkumistottumuksissa. Liikkuminen on myös osaltaan polarisoitunut. Osalle väestöstä liikunta on yhä keskeisempi elämänsisältö, kun taas hälyttävän suuri osa väestöstä ei liiku riittävästi tai lainkaan. Kuntien liikuntatoimi on merkittävässä asemassa väestön liikuntatottumuksissa.

”Liikunnan edistämistyössä on tapahtunut myönteistä kehitystä viime vuosien aikana. Liikunta-asiat sisältyvät yhä useamman kunnan strategiaan ja poikkihallinnollinen työ liikunnan edistämisessä ja sitä kautta kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eteen on lisääntynyt,” Risikko totesi.

Valtionhallinnossa aikoinaan lanseerattu toimintaperiaate ”terveys kaikissa politiikoissa” tarkoittaa sitä, että terveys ja sen edistäminen on painopiste kaikilla hallinnonaloilla. Tuloksia saadaksemme tarvitaan sekä julkista, yksityistä että kolmatta sektoria eli järjestöjä. Esimerkiksi lasten ylipaino-ongelmia on saatu selvään laskuun eri toimijoiden yhteistyöllä.

”Liikkuva koulu – ohjelma on menestystarina. Kaikista peruskoululaisista 91 prosenttia on Liikkuvissa kouluissa. Samanaikaisesti on hyvä muistaa, että peruskoululaisten päivittäisen liikkumisen lisäämiseksi on edelleen tehtävä runsaasti työtä. Samoin muissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Esimerkiksi valtaosa toisen asteen opiskelijoista liikkuu terveyden ja tulevan työkyvyn kannalta riittämättömästi.”, kertoo Risikko.

Yhteistyötä tekemisestä Kuortaneelta löytyy monia hyviä esimerkkejä. Liikuntapaikkarakentaminen on keskeisessä roolissa koko väestön liikkumista edistettäessä ja uusi, yhteisvoimin aikaansaatu palloiluhalli toimii hyvänä esimerkkinä.

Risikko nosti tärkeänä esille myös sen, että kunnat miettisivät mahdollisuuksiaan tarjota kuntien omistamia tiloja maksutta seurojen käyttöön. Tämä olisi Risikon mukaan yksi parhaista muodoista tukea paikallista järjestötoimintaa.

”Yhteistyössä kysymys ei ole aina yksinomaan resursseista, vaan myös tavasta tehdä yhteistyötä, uudistaa toimintamalleja ja murtaa hallinnonalojen välisiä raja-aitoja. Ja tehdä yhteistyötä myös järjestöjen kanssa”, totesi Risikko.

Lisätietoja:

Paula Risikko, puh. 050 511 3107

(Puhetiivistelmä: I-mediat -areenan avajaiset, 11.5.2019)

Scroll