Lapsen oikeuksien päivä on joka päivä

Kirjoitukset
Paula Risikko

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään jälleen 20. marraskuuta. Tällä viikolla vietettävä Lapsen oikeuksien viikko on ko päivän yhteydessä vietettävä teemaviikko. Sen tavoitteena on lisätä YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista.

Teemaviikon järjestää lapsi- ja nuorisojärjestöjen, lapsiasiavaltuutetun toimiston, seurakuntien ja valtion toimijoiden yhteinen lapsen oikeuksien viestintäverkosto.

Tämän vuoden teema on lapsen oikeus olla oma itsensä.

Lapsen oikeuksien sopimus turvaa lapsen erityisiä tarpeita ja etua. Sopimuksen neljä periaatetta ovat syrjinnän kielto, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehitykseen sekä oikeus osallistua ja tulla kuulluksi.

Lapsen oikeuksien päivän tarkoituksena on muistuttaa lasten asemasta ja lasten hyvinvoinnin edistämisen tärkeydestä kaikkialla maailmassa.

Maailman lapsilla on paljon hätää. Mm. kolme miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuolee nälkään vuosittain. Lähes 230 miljoonan alle 5-vuotiaan lapsen syntymää ei ole virallisesti kirjattu, mikä vie heiltä oikeuden nimeen ja kansallisuuteen.

Suomessakin lapset tarvitsevat apua. On mm. kiusaamista, jopa pahoinpitelyä, syrjäytymistä ja lapsiperheköyhyyttä.

Suomessa on arviolta noin 150 000 lasta EU:n suhteellisen köyhyysrajan alapuolella elävissä perheissä. Noin 100 000 lasta elää toimeentulotukea saavassa perheessä.

Lapsiperheiden köyhyydellä on monia negatiivisia vaikutuksia lapsiin ja koko perheeseen. Lapsiperheessä koetun köyhyyden vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja myöhemmin vaikeasti korjattavissa.

Tutkimusten mukaan köyhyys hidastaa lasten fyysistä kehitystä, vähentää kouluttautumisintoa ja lisää rikosten todennäköisyyttä. Köyhyys vaikuttaa lapsiin sekä suoraan että välillisesti vanhempien kokeman ahdingon kautta.

Monissa tutkimuksissa on todettu, että lapsiperheiden taloudellisella tuella voi olla merkittäviä terveyttä, kokonaishyvinvointia, jopa oppimistuloksia vahvistavia vaikutuksia.

Seinäjoen kaupunginvaltuusto ohjasi tänä vuonna joululahjansa vähävaraisille lapsiperheille. Uskon ja toivon, että siitä tulee jatkuva käytäntö.

Meillä jokaisella on mahdollisuus auttaa. Lahjoituksen voi tehdä esimerkiksi lahjakorttina tai ruoka-avun resurssien kartuttamisen avulla. Kanavina voivat olla mm. seurakunnat tai järjestöt. Ehkä myös naapuristossasi on apua tarvitseva perhe?

Pienikin apu tuo perheelle joulun. Ja Sinulle hyvän mielen.

(Julkaistu: Epari 20.11.2019)

Scroll