Lukeminen kannattaa aina

Kirjoitukset

Eduskunnan sivistysvaliokunta haastoi tänä jouluna kaikki kansanedustajat ja muutkin hankkimaan lahjaksi kotimaista ja suomalaisten kääntäjien kirjallisuutta.

Tähän haasteeseen meitä innostivat mm tuoreet PISA-tutkimuksen tulokset, mutta myös tieto, että jopa 6000 oppilasta päättää Suomessa peruskoulunsa ilman riittäviä perustaitoja eli luku-, kirjoitus- ja matematiikan taitoja.

PISA-tutkimus selvittää kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten lukutaitoa sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. Vuoden 2018 PISA-tutkimukseen osallistui yhteensä 79 maata ja aluetta. Suomessa lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden arviointitulokset saatiin kaikkiaan 5 649 perusopetuksen oppilaalta.

Tulosten mukaan matematiikan osaaminen pysyi ennallaan verrattuna edelliseen mittaukseen ja suomalaisnuorten matematiikan osaaminen oli edelleen selvästi OECD-maiden keskiarvoa parempaa. Sen sijaan luonnontieteiden osaaminen heikkeni.

Erinomaisten lukijoiden määrä oli säilynyt hyvänä, mutta heikkojen lukijoiden määrässä oli selvä kasvu verrattuna edelliseen mittaukseen. Myös oppilaiden väliset erot kasvoivat, joskin koulujen väliset erot ovat Suomessa aina olleet pieniä.  Samoin alueelliset erot olivat pieniä.

Tulosten mukaan tytöt olivat poikia parempia lukijoita ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaaminen oli heikompaa kuin kantaväestön.

Vanhempien koulutus, ammatti ja kodin varallisuus olivat kaikissa maissa yhteydessä oppilaiden lukutaitoon. Suomessa tämän sosioekonomisen taustan yhteys oppilaiden osaamiseen voimistui vuodesta 2009.

Myös lukemiseen sitoutumisella oli vahva yhteys lukutaitoon. Suomessa yhä useampi oppilas suhtautui kielteisesti lukemiseen. Lukemista mieliharrastuksenaan pitävien joukko oli vähentynyt vuodesta 2009 yhdeksän prosenttiyksikköä. Vastaavasti niiden oppilaiden, jotka lukivat vain, jos oli pakko tai vain jos he tarvitsivat tietoja, määrä oli lisääntynyt 16 prosenttiyksikköä.

Sen sijaan, kun tarkasteltiin elämään tyytyväisyyden yhteyttä osaamiseen, erottui Suomi muista maista ja alueista. Suomi oli ainoa maa, jossa sekä lukutaito että elämään tyytyväisyys olivat korkealla tasolla.

Mitä voimme vetää johtopäätöksiksi? Ainakin sen, että lukeminen kannattaa. Monesta syystä.

Toivottavasti joulun aikana itse kullakin on mahdollisuus rauhoittua ja lukea. Kuten PISA-tulokset kertovat, sillä on yhteys myös muuhun hyvinvointiin. Ja jos lahjat ovat vielä ostamatta, antavat PISA-tulokset siihenkin apua.

Turvallista joulua ja lukuintoa vuonna 2020!

(Julkaistu: Pohjalainen 22.12.2019)

Scroll