Tuleva kevät on vaikeuksia täynnä

Kirjoitukset

Uusi vuosi on käynnistynyt säiden puolesta mielenkiintoisena. Välillä sataa lunta, välillä vettä, välillä pakastaa, välillä paistaa. Ja nämä kaikki ilmanalat voidaan kokea jopa saman päivän aikana.

Samanlaista vauhdikasta muutosta koettiin politiikassa viime syksynä. Ilma oli sakeana ”hatusta vedettyjä” ehdotuksia, puolitotuuksia ja jopa suoranaisia valheita. Eikä aamuisin tiennyt kuka on missäkin tehtävässä iltaan mennessä. Siis suoranaista sirkusta, mikä ei ollut kunniaksi kenellekään.

Samanlainen sirkus ei voi jatkua. Meillä on niin vaikeita asioita ratkaistavana, etteivät itse aikaansaadut ongelmat saa niitä lisätä.

Ennusmerkit näyttävät jo alkuvuodesta vahvasti, ettei tule olemaan helppo kevät. Mm. työmarkkinatilanne on jo nyt vakava. Myös maailman turvallisuus- ja taloustilanne vaativat meiltä suurta valppautta ja päätöksenteon rohkeutta. 

Kevätkauden kolme ehkä keskeisintä ja tärkeintä teemaa ovat turvallisuuden, työllisyyden ja palvelujen varmistaminen. Teemat ja niihin tarvittavat toimenpiteet kietoutuvat yhteen. 

Turvallisuus on ihmisen perustarve ja siksi kaikkein tärkein. Euroopassa ja muualla maailmassa tapahtuu paljon ja ne kaikki vaikuttavat myös Suomeen. Sekä ulkoinen että sisäinen turvallisuus vaativat vahvoja toimia. 

Kuten puhemies ja presidentti P.E. Svinhufvud on aikoinaan turvallisuudesta viisaasti todennut, että jokainen kansa on oman onnensa seppä. Tämä ei tarkoittanut sitä, etteikö kansakunta voisi tehdä yhteistyötä muiden kanssa, mutta perimmäinen vastuu maansa turvallisuudesta on suomalaisilla itsellään. Ensin on rajat turvattava, sitten leipä levennettävä.

Myös Tasavallan presidentti Niinistö otti turvallisuuden esiin uudenvuoden puheessaan:

”Yhteiskunnan on taattava turva ja rauha elämiseen. Suomi on hyvin salliva ja avoin yhteiskunta, siinäkin mallimaa. Mutta maailmassa on myös pahuutta, eikä pelkkä hyväntahtoisuus sitä karkota. Hyvää on pakko suojata, tiukasti, jos siitä halutaan pitää kiinni.”

Työllisyyden lisääminen on niin ikään yksi tärkeimmistä asioista tänä keväänä. Eli miten se saadaan sille tasolle, että pystytään rahoittamaan tarvittavat palvelut ja muut menot. Hallituksen ohjelma perustuu täysin työllisyyden kasvuun. Ellei työllisyys nouse, voidaan monet hallituksen lupaukset unohtaa.

Työllisyyden noston keinot ovat kuitenkin tunnetusti sellaisia, jotka jakavat niin poliitikkoja kuin kansalaisiakin. Päätöksiä ei voi kuitenkaan jättää tekemättä, eikä enää pitkittää. Esimerkiksi kuntien talous on todella tiukoilla ja se tulee vaikuttamaan palveluihin väistämättä. Kunnat eivät yksin selviä. 

Kolmas hallituksen ja eduskunnan tehtäväkokokonaisuus on laadukkaiden peruspalvelujen saatavuuden varmistaminen. Ne tarkoittavat niin sote-, koulutus- kuin liikennepalvelujakin.

Laadukkailla ja matalan kynnyksen peruspalveluilla on merkitystä kaiken ikäisille arjen sujuvuuden kannalta, mutta myös nuorten syrjäytymisen vähentämisessä ja estämisessä. Ikääntyneiden palvelut tarvitsevat niin ikään monia muutoksia.

Palveluihin tarvitaan rakenneuudistusta, mutta ennen kaikkea sisältöjen, osaamisen ja työtapojen uudistamista. Koulutuspalveluissa sekä liikennepalveluissa ja –väylissä on niin ikään monia kriittisiä kohtia.  

Kaikkiin edellä mainittuihin tarvitaan myös vahvaa taloutta. 

(Julkaistu: Pohjalainen 19.01.2020)

Scroll