Korkeakoulujen valintoihin tarvitaan nopeasti kestävä ratkaisu

Kirjoitukset
Paula Risikko

Korona aiheuttaa monenmoista haittaa. Yksi niistä on vaikutukset korkeakoulujen valintamenettelyihin ja niihin liittyvä opiskelijoiden oikeusturvan varmistaminen.

Esimerkiksi opiskelijapaikkaa yliopistosta hakeneet ovat osallistuneet yhteishakuun maalis-huhtikuun taitteessa. Hakuaikana ja sen jälkeenkin ilmoitettiin, että eri yliopistojen useisiin tiedekuntiin valitaan opiskelijoita todistusvalinnalla ja pelkästään valintakokeen perusteella, esimerkiksi 60 % todistusvalinnalla ja 40 % valintakokeen perusteella.

Yliopistoon hakeneelle ja valintakokeeseen osallistumiseen tähtäävälle on siten syntynyt nk. oikeutettu odotus siitä, että hänellä on mahdollisuus hakea opiskelijaksi ja tulla valituksi myös valintakoekiintiössä.

Hakuajan päättymisen jälkeen 9.4. yliopistojen taholta kuitenkin ilmoitettiin, että perinteisiä valintakokeita ei koronatilanteen vuoksi järjestetä ja valinnat järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla. Ammattikorkeakoulut ilmoittivat järjestävänsä etäkokeen. Hakijoille luvattiin tietoa uusista valintatavoista huhtikuun loppuun mennessä.

Korkeakoulujen ratkaisut ovat terveysnäkökulmasta ymmärrettäviä, mutta asiaa voi tarkastella myös oikeusturvan näkökulmasta luottamuksensuojan periaatteen valossa.

Yliopistolain 30 §:n mukaan yliopiston julkisissa hallintotehtävissä sovelletaan hallintolakia (434/2003). Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Perustelujen mukaan yksityisen henkilön tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen.

Etäkokeisiin liittyen on huomioitava myös eduskunnan oikeusasiamiehen osittain etäyhteydellä toteutettuja valintakokeita koskeva päätös (EOAK/1211/4/16).

Valintakokeen järjestämisen peruminen olisi yksilön oikeusaseman kannalta merkittävä ratkaisu, kun on kyse hakijasta, joka on saamaansa tietoon perustuen panostanut valintakokeeseen. Ratkaisu veisi monen hakijan mahdollisuuden päästä opiskelemaan, jos häneltä poistettaisiin aiemmin luvattu mahdollisuus osoittaa osaamisensa, soveltuvuutensa ja motivaationsa opintoihin tavalla, joka aikaisemmin todettiin olevan mahdollinen.

Valintakokeisiin valmistautumisen aloittaneet ovat ehtineet panostaa jo monin tavoin: hankkineet materiaalia, ottaneet töistä lomaa, käyttäneet aikaansa ja muita resursseja valintakokeisiin valmistautumiseksi.

Sivistysvaliokunta käy aiheesta keskustelun tämän viikon tiistaina. Opiskelemaan hakevat elävät edelleen epävarmuudessa. Nyt tarvitaan nopeita ratkaisuja valintamenettelyihin niin, että hakijoiden oikeusturva toteutuu, eivätkä he joudu odottamaan enää yhtään pidempään.

Paula Risikko

(Julkaistu: Epari-lehdessä 29.4.2020)

Scroll