Kokoomuksen Mia Laiho ja Paula Risikko: Ikäihmisiä ei saa syrjiä eristämällä

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Paula Risikko vaativat, että hallitus ryhtyisi toimiin vanhusten kotiin vietävien palveluiden ja omaisten tapaamisten helpottamiseksi. Hallitus piti 4.5 tiedotustilaisuuden koronavarotoimien purkamisesta ja lupasi helpotuksia ihmisten arkeen sallimalla 1.6 lähtien jopa 50 hengen kokoontumiset, avaamalla ravintolat, kirjastot ja huvipuistot. Vanhusten asemaan ei kuitenkaan puututtu ja tiukat koronavarotoimet heidän kohdallaan jatkuvat edelleen.

”Iäkkäiden ihmisten sosiaalisia kontakteja voitaisiin alkaa myös helpottamaan. Eristäminen neljän seinän sisälle ei ole inhimillistä. Hyviä käsihygieniaohjeita noudattamalla ja suusuojainta käyttämällä vierailut hoivakodeissa tai kotihoidossa olevan ikäihmisen luona voitaisiin sallia”, huomauttaa Laiho.

Edustajat ihmettelevät, miksi lähdetään siitä ajatuksesta, että ihmiset suljetaan pois yhteiskunnasta, kun meidän pitäisi suojaa tarvitsevia meidän omilla toimillamme. Hyvä käsihygienia ja suu-nenäsuojaimen käyttö olisivat edustajien mukaan avainasemassa.

”Ihmisiä ei voida vain sen perusteella jättää sisälle, että ovat riskiryhmässä. Ketään ei voida eristää yhteiskunnasta ja omaisista pitkästä aikaa. Vanhuksillakin on oikeus elämään ja tavalliseen arkeen. Eristystoimien jatkuessa kesään asti yksinäisyys ja muut ongelmat lisääntyvät väistämättä”, toteaa Risikko.

Edustajat huomauttavat, että vaikka digitaaliset ratkaisut yhteydenpitoon ja ohjaukseen ovat tuoneet joillekin helpotusta, osa yli 70-vuotiaista ei osaa käyttää tietokonetta, tablettia tai kännykkää tai heillä ei ole sellaista, eikä se korvaa ihmiskontakteja.

Edustajien mielestä taudin leviämistä ikäihmisiin täytyy löytää muita keinoja kuin sulkemalla heidät neljän seinän sisälle. Ikäihmisten yksinäisyyden vähentämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä läheisten vierailut ja kuntouttavien palvelujen mahdollistaminen ovat merkittävässä asemassa ikäihmisten selviämisessä kriisin yli. Laiho ja Risikko ovat jättäneet hallitukselle toimenpidealoitteen vanhusten tilanteen helpottamiseksi.

”Ikäihmisillä täytyy olla myös mahdollisuus päästä ulos hoivakodista. Omaisia ja läheisiä voi tavata myös ulkoilmassa huolehtien turvavälistä. Sisätiloissa hyvästä käsihygieniasta ja suunenäsuojainta käyttäen voitaisiin vierailuja sallia tarvittaessa. Yhteiskunnasta pitää löytyä tahtoa ja keinoja ikäihmisten vierailujen järjestämiseksi turvallisesti. Ikäihmisille löytyy kyllä ratkaisuja tavata läheisiä, jos vaan halua ratkaisujen löytämiseen on”, päättävät Laiho ja Risikko.

Scroll