Kokoomuksen kansanedustajat: Miksi hallitus ei lisää korkeakoulujen aloituspaikkoja?

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustajat Paula Risikko, Sari Multala ja Sari Sarkomaa ovat huolissaan hallituksen korkeakoulupolitiikan suunnasta. Työvoiman tarpeeseen ja osaamistason nostoon tarvittavat määrärahat uhkaavat valua hallituksen ideologisiin hankkeisiin.

”Korkeakouluvision tavoitteena on, että vuonna 2030 vähintään puolet ikäluokasta on korkeakoulutettuja. Hallitukselta puuttuvat kuitenkin selkeät suuntaviivat ja resurssit tavoitteen saavuttamiseksi. Lisämäärärahat valuvat hallituksen kunnille ja koulutusorganisaatioille kaavailemiin lisävelvoitteisiin eivätkä kohdennu osaajapulasta kärsiville aloille”, edustajat toteavat.

Kokoomus esitti jo vaihtoehtobudjetissaan tälle vuodelle aloituspaikkojen lisäämiseen ja tutkintotavoitteiden nostamiseen 10 miljoonaa euroa. Osa tästä lisärahoituksesta tulisi kohdentaa varhaiskasvatuksen opettajien lisäämiseksi täydennys- ja muuntokoulutukseen.

Edustajat muistuttavat, että myös Vesa Vihriälän johtama talousryhmä esitti 8.5. julkaistussa raportissa harkittavaksi korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäystä 

”Miksi hallitus ei ole tarttunut ehdotukseemme? Hallitus olisi voinut toteuttaa ratkaisumme jo ensimmäisessä lisätalousarviossaan, mutta vieläkään ei ole liian myöhäistä. Aloituspaikkojen lisäämisellä ja niiden rahoituksen varmistamisella vastaamme osaajapulaan, mutta myös autamme ahkeria nuoria saamaan kaipaamansa opiskelupaikan”, edustajat toteavat.

Koronakevät on aiheuttanut monenlaista vaivaa muutenkin suurista paineista kärsiville korkeakouluihin hakeneille. Korkeakoulut muuttivat kevään opiskelijavalintojen perusteita yhteisvalinnan päätyttyä. Tämä on asettanut hakijat tilanteeseen, jossa heidän oikeusturvansa on uhattuna.

”Korkeakoulujen on arvioitava, millaisia vaikutuksia valintakriteerien muutoksella kesken prosessin on opiskelijoiden asemaan ja julkaistava nämä arviot. Nyt opiskelijoiden oikeusturva ei riittävästi toteudu”, toteavat edustajat.

Koronakriisistä selviytyminen edellyttää merkittäviä panostuksia osaamiseen ohella myös tutkimukseen. Siten pystymme vastaamaan rakennemuutoksiin, joita koronakriisi eri aloilla todennäköisesti vauhdittaa, arvioivat kansanedustajat. 

”Hallituksen kannattaa tuoda viipymättä eduskunnalle ehdotus sisäänottomäärien merkittävästä kasvattamisesta rahoituksineen. Tällä voidaan myös vähentää kevään opiskelijavalinnoista aiheutuvia ongelmia hakijoille”, päättävät edustajat.

Scroll