Kokoomuksen Risikko vaatii hallitukselta tartuntatautilain päivittämistä

Tiedotteet

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko peräänkuuluttaa hallitukselta muutoksia tartuntatautilakiin. Tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen on kuluneen viikon aikana riemuinnut sosiaali- ja terveysministeriön päivitetystä ohjauskirjeestä aluehallintovirastoille.

”Ministeriltä on unohtunut, että aluehallintovirastojen päätökset perustuvat aina lainsäädäntöön. STM:n ohjauskirje ei ole oikeudellisesti sitova eikä sillä voida ohittaa tartuntatautilain säädöksiä”, Risikko muistuttaa.

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdinko on ollut tiedossa jo pitkään. Tartuntatautilaissa on edelleen säädetty, mikä on lähikontaktin määritelmä.

”Mikäli kahden metrin turvavälivaatimuksesta halutaan luopua, edellyttää se tartuntatautilain muutoksia. Hallituksen on viipymättä valmisteltava nämä muutokset”, vaatii Risikko.

Hallituksen koronapolitiikka on ollut monilta osin jälkijättöistä ja hidasta. Eduskunta pystyy tarvittaessa ripeästi tekemään tarvittavat lainsäädäntömuutokset.

”Eduskunnan perjantainen kokoontuminen on osoitus siitä, että eduskunnan kanta saadaan pikaisellakin aikataululla muodostettua. Kysymys on siitä, että hallitus ei itse ole ottanut kulttuuri- ja tapahtuma-alan vaatimuksia vakavasti”, Risikko toteaa.

Scroll