Vanhuspalvelujen johtavien virkamiesten hätähuutoa ei voi ohittaa

Tiedotteet

Kokoomusedustajat Paula Risikko, Sari Sarkomaa ja Mia Laiho liittyvät ikääntyneiden palveluiden johdon verkoston vakavaan huoleen ikääntyneiden palveluiden tilasta. Eri puolilta Suomea koostuvien johtavien asiantuntijoiden verkosto tuo esille julkitulossaan, että ikääntyneen väestön palvelujen järjestäminen ja toteuttaminen on ajautumassa kansalliseen kriisiin. Palveluiden järjestäjiä ja tuottajia uhkaa tilanne, jossa palveluiden järjestäjiä ja tuottajat eivät pysty täyttämään lakisääteisiä velvoitteita. Kokoomusedustajat pitävät tilannetta hälyttävänä.

”Vanhuspalvelujen johtavien virkamiesten hätähuutoa ei voi ohittaa. Nyt on viimein hallituksen herättävä ja kuunneltava asiantuntijoiden huoli ikääntyneiden palveluiden tilasta”, sanoo entinen peruspalveluministeri Risikko.

Ikääntyneiden palveluiden johdon verkoston mukaan hallituksen esittämä asteittain voimaan tuleva henkilöstömitoitus ei ole tuonut työmarkkinoille lisää hoitohenkilökuntaa, vaan päinvastoin. Koska henkilöstöä ei ole ollut riittävästi saatavilla, seurauksena on ollut palvelupaikkojen vähentämistä ja jonojen muodostumista ympärivuorokautisiin palveluihin, jolloin palvelujärjestelmän kivijalkana olevan kotihoidon järjestäminen on heikentynyt.

”Henkilöstömitoituksen valmistelun yhteydessä sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnitti huomiota henkilöstön saatavuuteen ja arvioi, että hoitajamitoituksen toteuttaminen voi olla paikoin haasteellista henkilöstön heikon saatavuuden vuoksi. Myös Kuntaliitto ja kunnat toivat lausunnoissaan esille huolen henkilöstön saatavuudesta ja suuren huolen kotihoidon tilanteesta”, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Laiho.

Vanhuspalveluiden johtavien asiantuntijoiden mukaan henkilöstön saatavuustilanteen vuoksi uusien velvoitteiden säätämisestä tulee nyt pidättäytyä. Liian yksityiskohtainen säätely voi johtaa siihen, että nykyisistä toimivista käytänteistä pitää luopua.

”Ei ole mikään ihme, että ministeri Kiurun johdolla valmisteltu tilannetta korjaamaan odotettu vanhuspalvelulain kokonaisuudistus sai lausuntokierroksella asiantuntijoilta täystyrmäyksen: esityksestä puuttuvat sekä ratkaisut, että rahoitus keskeisiin ongelmiin. Asiantuntijoiden mukaan akuuttiin hoitajapulaan ei esityksessä löydy mitään vastauksia”, sanoo eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sarkomaa.

Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön maaliskuussa 2021 julkaiseman ammattibarometrin valossa sairaan- ja terveydenhoitajien pula on oleellisesti pahentunut. Vuoden 2020 työmarkkina-arvioiden mukaan sairaan- ja terveydenhoitajista on pulaa koko maassa. Kunta-alalla eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana neljäsosa nykyisistä sairaanhoitajista ja kolmasosa lähihoitajista. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että seuraavan 15 vuoden aikana sote-alalle tarvitaan peräti 200 000 uutta työntekijää.

Scroll