Opintotuki vaatii täysremontin

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko vaatii, että hallitus käynnistää opintotukilainsäädännön uudistuksen. Uudistuksessa on muun muassa arvioitava monien viimeaikaisten yksittäisten muutosten vaikutukset opintotukijärjestelmään.

”Opintotuen tavoitteena on mahdollistaa, että jokainen opiskelija voi niin halutessaan keskittyä täysipainoisesti päätyöhönsä – opiskeluun. Opintotukilakia on muutettu tilkkutäkkimäisesti eri hallitusten toimesta. Tämä on johtanut siihen, että koko tukijärjestelmä on monimutkaistunut, eikä kaikilta osin vastaa erilaisiin tilanteisiin”, aloittaa Risikko.

Tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen on nostanut esille alueellisen opintolainahyvityksen. Niin sanottu Norjan malli kohtelisi eri aloja epätasa-arvoisesti. Kaikilta korkeakoulualoilta ei ole mahdollista työllistyä minne päin Suomea tahansa.

”Olen sitä mieltä, että opintolainahyvityksen pitää koskea kaikkia opiskelijoita samoilla kriteereillä ja että valmistuttuaan opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa. Tärkeintä on, että valmistuneet pääsevät kiinni työelämään,” toteaa Risikko.

Opintolainahyvitystä on kehitettävä opiskelijoiden yhdenvertaisuus huomioiden. Opintolainahyvityksen määrän korottamista tuleekin arvioida yhtenä vaihtoehtona nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista ja siirtymistä työelämään.

”Kaiken kaikkiaan on tärkeää, että opintotuki osaltaan mahdollistaa opiskelijoiden keskittymisen opintoihinsa. Järjestelmän on oltava myös joustava ja mukauduttava erilaisiin elämäntilanteisiin”, päättää Risikko.

Scroll