Järjestöt arvokkaita hyvinvointialueille

Kirjoitukset

Hyvinvointialueet ovat avainasemassa kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Siksi Sydänliitto on yhdessä Tarttumattomat sairaudet -verkoston muiden järjestöjen kanssa laatinut hyvinvointialueille tavoitteet (katso liite), joissa edellytetään, että terveyden edistäminen otetaan osaksi kaikkia palveluita. Lupaukset nopeasta hoitoon pääsystä ja yhdenvertaisesta hoidosta on niin ikään lunastettava.

”Sydänsairauksia ei todellakaan ole vielä voitettu. Niiden vaikuttava ehkäisy, hoito ja kuntoutus on otettava vakavasti hyvinvointialueilla”, painottaa Sydänliiton puheenjohtaja Paula Risikko. Sydänsairauksien ennaltaehkäisevällä työllä sekä hyvällä hoidolla ja kuntoutuksella säästetään rahaa, vähennetään sairaalajaksoja ja työpoissaoloja sekä parannetaan elämänlaatua.

Hyvinvointialueilla on nyt näytön paikka myös siitä, miten järjestöt ovat mukana sote-uudistuksen toimeenpanossa. Sydänliiton hallitus esittääkin, että aluevaaliehdokkaat tutustuvat tarkkaan Tarttumattomat sairaudet -verkoston hyvinvointialueille asettamiin tavoitteisiin.

”On tärkeää, että tulevat hyvinvointialueiden päättäjät muistavat järjestöjen tärkeän roolin. Toivomme, että he hyödyntävät järjestöjen asiantuntemuksen hyvinvoinnin ja terveyden tukena ja turvaavat myös järjestötoiminnan alueellaan”, korostaa Risikko.

Tarttumattomat sairaudet -verkoston muodostavat Aivoliitto, Filha, Hengitysliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäjärjestöt.

Julkaistu 9.12.2021. Saatavissa

Scroll