Perheiden kotipalveluiden saatavuus varmistettava

Kirjoitukset

Kotipalveluiden saatavuus pitää varmistaa koko maassa. Tällä hetkellä sosiaalihuoltolaissa on kirjattuna mahdollisuus perheiden kotipalveluihin, mutta laki ei tuo vahvoja oikeuksia saada sitä.

Vaikka kyse on lakisääteisestä palvelusta, sitä ei kunnissa usein saa silloin, kun palvelua tarvittaisiin. 

Kotipalvelu on perheen avustamista jokapäiväiseen elämään liittyvissä tehtävissä ja toiminnoissa. Ne voivat liittyä asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen tai asiointiin. Kyse on varhaisesta tuesta ja avusta perheille. 

Kotipalvelu on kustannustehokas tapa tukea perheitä ongelmatilanteissa. Kotipalvelun tarve voi ilmetä muun muassa synnytyksen jälkeen, perheenjäsenten sairastuessa tai muissa perheiden yllättävissä kriisitilanteissa. Koronapandemia-aikakin on lisännyt monenmoista ahdinkoa perheissä.

Jatkossa hyvinvointialueet vastaavat siitä, että kotipalveluita on saatavilla. Pelkkä hallintouudistus ei kuitenkaan apua tuo, jos laki ei sitä oikeuta, tai jos jo nyt kunnissa on pula kotipalveluista.

Nyt tarvitaan ryhtiliike sekä valtakunnan tasolla, kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön on käynnistettävä sosiaalihuoltolain päivitys ja muut toimet, mukaan lukien rahoitus, jotta kotipalveluiden saatavuus oikeasti turvataan koko maassa. Niin ikään hyvinvointialueiden palveluista päätettäessä, on perheiden kotipalvelut varmistettava. Siihen voidaan käyttää myös palveluseteliä.

Ei ole oikein, että usein palvelua saa vasta silloin, kun perhe päätyy lastensuojelun asiakkaaksi. Silloin perheiden ongelmat ovat jo pitkälle kehittyneet ja kustannuksetkin kasvavat.

Perheiden kotipalvelun saatavuus on turvattava kaikille perheille, joiden elämäntilanne sitä edellyttää. Perheet tarvitsevat matalan kynnyksen palveluita, joiden on oltava myös helposti saatavilla.

Tein asiasta valtuustoaloitteen viime keväänä. Kaupunginhallituksessa sovimme, että vaikka lisähenkilöitä ei pystytty ensi vuodeksi palkkaamaan, sote-toimialan sisällä varmistetaan, että ainakin ”hätätilanteissa” perheet saavat apua. Ja kuten aikaisemmin totesin, myös palvelusetelit pitää ottaa käyttöön.

Toivotan Sinulle ja läheisillesi Hyvää Joulua!

(Julkaistu: Epari-lehti 15.12.2021)

Scroll