Kokoomuksen Risikko: Poliisireservi asevelvollisuus­järjestelmää hyödyntäen

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko kysyy kirjallisessa kysymyksessään hallitukselta, miten hallitus suhtautuu asevelvollisuusjärjestelmän hyödyntämiseen poliisin reservin kouluttamiseksi. Risikon mukaan tarve poliisireserville on kasvanut turvallisuusympäristön muutosten takia.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko esittää, että poliisille muodostetaan reservi. Risikon mukaan tarve poliisireserville on kasvanut turvallisuusympäristön muutosten takia.

”Poliisin reservi tarkoittaa vapaaehtoisista koottua joukkoa, joka toimii poliisin johtamana ja tukena rajatuissa tehtävissä. Reservihenkilöstö tukisi poliisin toimintaa yllättävissä yhteiskuntaa uhkaavissa, runsaasti henkilöstöä sitovissa pitkittyvissä häiriötilanteissa tai poikkeuksellisissa yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa, joissa poliisin voimavarat eivät yksin riitä tilanteen hoitamiseen”, Risikko sanoo.

Risikko muistuttaa, että poliisin reservijärjestelmän mahdollisuutta on vuosien varrella selvitetty 1990-luvulta alkaen. Vuonna 2018 asiasta annettiin lakiesitys, joka ei kuitenkaan edennyt reservin perustamiseen asti. Hanke kuitenkin pysähtyi puutteisiin perustuslakivaliokunnassa. Tuorein selvitys on viime vuoden lopulta (12.12.2022). Silloin viimeksi sisäministeriön työryhmä linjasi poliisin reservin tarpeesta.

”Seuraavan hallituksen on löydettävä toteuttamiskelpoinen tapa perustaa poliisireservi. Mallin on täytettävä oikeudellinen hyväksyttävyys, kustannustehokkuus, järjestelmän velvoittavuus ja reservin vaikuttavuus”, Risikko sanoo.

Poliisireservi asevelvollisuusjärjestelmän avulla
Risikko esittää, asiantuntija-analyysiin viitaten, että hallitus selvittäisi asevelvollisuusjärjestelmän hyödyntämisestä poliisin reservin kouluttamisessa.

”Oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten näkökulmasta riittävän koulutuksen antaminen poliisireserville on käytännössä mahdollista esimerkiksi niin, että koulutus annetaan osana asevelvollisuusjärjestelmää ja koulutuksen sisällöt tuottaa Poliisiammattikorkeakoulu”, Risikko sanoo.

”Mallissa poliisireserviläiset saavat koulutuksen, joka on laajuudeltaan 5–11 kuukautta. Palveluksesta kotiutuessaan heidät varataan poliisin käyttöön – tai sijoitetaan tätä varten perustettaviin paikallispataljoonien poliisireservijoukkueisiin, joiden kertausharjoittamisesta vastaa poliisi”, Risikko lisää.

Kirjallinen kysymys on tiedotteen liitteenä.

Julkaistu: ( 4.3.2023, Kokoomuksen eduskuntaryhmä)

Scroll