Kokoomuksen eduskuntaryhmältä ohjelma kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi

Kirjoitukset

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on julkaissut ohjelman Suomen kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi. Eduskuntaryhmä esittää, että kokonaisturvallisuuden vahvistaminen nostetaan seuraavan hallituksen prioriteetiksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on julkaissut ohjelman Suomen kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi. Ohjelman valmistelua on johtanut entinen sisäministeri, kansanedustaja Paula Risikko.

”Niillä keinoilla, joilla Suomi on yhdeksi maailman turvallisimmista maista päässyt, ei kuitenkaan sellaisena pysytä. Uudessa tilanteessa ei toimi vanhan maailman malli, jossa erilaisia turvallisuuteemme vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan ja taklataan yksittäin ja erillään. Katse on nostettava yli siilojen ja hallinnonalarajojen. Tarvitaan kokonaisturvallisuusajattelua ja enemmän yhdessä toimimista”, Risikko sanoo. 

”Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Turvallisuuden uusiin uhkakuviin lukeutuvat mm. jengirikollisuus, terrorismi, hybridivaikuttaminen ja disinformaatio. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on toisaalta osoittanut, etteivät myöskään perinteiset uhkakuvat ole hävinneet minnekään”, Risikko sanoo.

Kokonaisturvallisuus seuraavan hallituksen prioriteetiksi

Eduskuntaryhmä esittää, että kokonaisturvallisuuden vahvistaminen nostetaan seuraavan hallituksen prioriteetiksi. Kokonaisturvallisuusohjelma perustuu Turvallisuuskomitean kokonaisturvallisuuden yhteistyömalliin. Ohjelmassa kuvataan, mitä elintärkeissä toiminnoissa pitää nyt tehdä kokonaisturvallisuuden varmistamiseksi.

Risikon mukaan kokonaisturvallisuuden vahvistaminen edellyttää toimivaa johtamista, kansainvälistä yhteistyötä, puolustuskykyä, sisäistä turvallisuutta, huoltovarmuutta, väestön toimintakyvyn ylläpitämistä ja henkistä kriisinkestävyyttä. Näiden lisäksi Risikko korostaa ennaltaehkäisyn, arjen turvallisuuden ja yhteistyötä estävien siilojen purkamisen merkitystä.

“Viimeiset vuodet ovat osoittaneet, että kansainväliset ilmiöt voivat olla vaikeasti ennakoitavissa ja niihin varautuminen voi vaatia hyvin erilaisia toimia verrattuna perinteisiin uhkiin. Koronakriisi osoitti, miten yksi virus edellytti viranomaisilta uutta ajattelua ja uusia yhteistyötoimia. Näiden toteuttamiseksi yhteisen tilannekuvan luominen ja yhteistyö olivat avainasemassa”, Risikko sanoo.

Risikko korostaa tarvetta parantaa valtioneuvoston toimintakykyä kriisitilanteissa. Risikon mukaan viime vuosien kriisit ovat osoittaneet, ettei Suomessa ole ollut riittävää varautumisen ja ennakoinnin toimintakulttuuria. Haasteeksi ovat muodostuneet myös ministeriöiden, virastojen, aluehallinnon ja kuntien epäselvä työnjako erityisesti poikkeusoloissa.

”Esimerkiksi jokaisen ministeriön ja niiden alaisten virastojen on miellettävä toimintansa osaksi kokonaisturvallisuuden tekemistä. Tarvitsemme myös entistä tiiviimpää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä ja mukaan ottamista turvallisuuden, huoltovarmuuden ja varautumisen varmistamiseksi”, Risikko sanoo.

Kokonaisturvallisuusohjelma on luettavissa puolueen verkkosivuilla. Ohjelman on valmistellut työryhmä, jonka työhön ovat osallistuneet Paula Risikko (puheenjohtaja), Atte KalevaKari TolvanenMarko Kilpi ja Jari Kinnunen. Työssään työryhmä on kuullut laajasti eri alojen parhaita asiantuntijoita. Työryhmän ehdotukset perustuvat kuultujen asiantuntijoiden näkemyksiin.

Julkaistu: Kokoomuksen Eduskuntaryhmän tiedote 15.3.2023

Scroll