Kulttuuri ei ole luksustuote vaan kansakuntamme kivijalka

Tiedotteet

”Teatteriharrastuksen myötä olen kasvanut siksi ihmiseksi, kuka nyt olen.–.”(Kansalaisfoorumi 2022.)

 
Tutkimukset osoittavat, että taide- ja kulttuuriosallistuminen vahvistaa hyvinvointia sekä mielenterveyttä. Kulttuurin harrastaminen vähentää yksinäisyyttä ja lisää oppimismyönteisyyttä. Kulttuurin harrastamisella koetaan olevan merkittäviä positiivisia vaikutuksia harrastajien elämään useilla osa-alueilla. (Kulttuuriharrastamisen koetut vaikutukset Kansalaisfoorumi 2022).
 
Kulttuuriharrastukset ovat avainasemassa hyvinvoinnin parantumisessa. Taiteen tekeminen ja kokeminen lisää hyvinvointia, tukee henkistä jaksamista, mielenterveyttä ja kriisinsietokykyä. Monivuotinen kulttuuriharrastus tarjoaa yhteisön johon kuulua, synnyttää elämänmittaisia ystävyyssuhteita, lisää osallisuutta, tuo turvaa sekä vähentää yksinäisyyttä ja erillisyyden kokemusta. Kulttuuri antaa sekä kokijalle että tekijälle.
 
Hyvinvoinnin merkittävien hyötyjen lisäksi kulttuuriala on tutkitusti merkittävä pala Suomen taloutta ja työllisyyttä. Suomen Harrastajateatteriliitto, Työväen Näyttämöiden liitto ry ja Finlands Svenska Ungdomsförbund rf arvioivat keväällä 2021 että vuonna 2019 harrastajateatterit työllistivät 1480 teatterialan ammattilaista yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla. Taloustutkimuksen (2022) ja Taku ry:n koonnin mukaan valtion tukiessa kulttuuria 1,2 mrd eurolla, ala tuottaa 13 mrd euroa.
 
Kulttuuri ja kulttuurin harrastaminen ei ole vain luksusta vaan jokaisen kansalaisen perusoikeus, laajasti työllistävä sekä hyvinvointia tutkitusti tuottava kasvuala sekä elintärkeä kansakunnan identiteetin rakentaja.

Paula Risikko

Kansanedustaja

Suomen Harrastajateatteriliiton puheenjohtaja

Sanna Saarela

Toiminnanjohtaja

Suomen Harrastajateatteriliitto

Lähteitä ja lisätietoa:

Suomen Harrastajateatteriliiton eduskuntavaalitavoitteet: https://shtl.fi/eduskuntavaalitavoitteet-2023/

Kansalaisfoorumi selvitys: https://kansalaisfoorumi.fi/hankkeet/kulttuuriharrastamisen-koetut-vaikutukset-selvitys-ja-mittaristo/

Taide- ja kulttuurialan tunnuslukuja Taku ry: https://taku.fi/nain-vaikutamme/taide-ja-kulttuurialan-avainlukuja/?fbclid=IwAR0_s4-zS-yZ8dZKwYv2BqHGwDHU4XCKDnlhEcgPZ8mnC4GW0Z8f84XhasE

Julkaistu: Suomen Harrastajateatteriliiton tiedote 23.3.2023

Scroll