Tulevalla hallituksella riittää tehtävää              

Kirjoitukset

Eduskuntavaalit on käyty. Kiitos kaikille luottamuksesta. Olen aloittanut kuudennen eduskuntakauteni kiitollisena ja innostuneena, paljon näiden vuosien aikana kokemusta saaneena ja niistä oppineena.

Tätä kirjoittaessani hallitustunnustelut ovat meneillään, emmekä vielä tiedä mitkä eduskuntapuolueet muodostavat hallituksen.  Helppoa tulevan hallituksen työ ei kuitenkaan tule olemaan.

Talouden tasapainotus ja turvallisuus – teemat ovat tärkeysjärjestyksessä ylimpinä. Myös hyvinvointiyhteiskunnan palvelut vaativat varmistamista. Niistä tärkeimpiä ovat sivistys-, varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.

Edellinen hallitus otti yli 40 miljardia euroa lisää velkaa, korkomenojen ollessa noin 2.6 miljardia euroa vuodessa. Velan kasvu on saatava pysähtymään, mikä edellyttää tulevalta hallitukselta sekä talouskasvua edistäviä toimenpiteitä että menojen vähentämistä.

Turvallisuuden varmistaminen vaatii niin ikään panostuksia. Nato-jäsenyys ei yksin riitä. Nato-kelpoisuus edellyttää Suomelta monia satsauksia ja lisäksi on huolehdittava muusta kokonaisturvallisuudesta. Se edellyttää poliisin, pelastustoimen ja rajavartioiden resurssien huolehtimisesta ja kaikkien hallinnonalojen yhteistyötä turvallisuuden takaamiseksi.

Hyvinvointiyhteiskunta edellyttää hyvät peruspalvelut. Sote- ja pelastustoimen palvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueelle ja tarvitsevat edelleen monia korjaustoimia. Palvelujen saatavuusongelmat ja palvelukokonaisuuksien pirstaleisuus on saatava selätettyä.

Kuntiakaan ei pidä unohtaa, sillä ihmiset asuvat ja tekevät töitä kunnissa, ja niissä tarvitaan työpaikkoja sekä palveluja eri ikäisille.  

Kunnat ja kaupungit ovat nyt elinvoima-, sivistys-, kulttuuri- ja koulutuskuntia. Kirjastot, koulut ja oppilaitokset sekä kulttuuripalvelut ovat sivistyksen ja osaamisen avaimia, ja kuntien vetovoimankin näkökulmastakin toimia, joihin kannattaa satsata. 

Työvoimapalvelut siirtyvät entistä enemmän kunnille. Kuntien vastuu yritysten veto- ja pitovoiman suhteen entisestään lisääntyy. Vain siten varmistamme työpaikkojen säilymisen.

Tulevan hallituksen ohjelma ja sen toimeenpano tulee vaikuttamaan myös meidän alueeseemme.  Siksi kaikki evästykset ovat tärkeitä. Toki maakuntaliitto ja kunnat linjaavat tarpeita, mutta tärkeitä ovat myös kansalaisten tarpeet ja mielipiteet. Ole siis yhteydessä.

Hyvää vappua!

Paula Risikko

Julkaistu: Epari 26.4.2023

Scroll